Земеделски имот в Виноградец за 1176.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Виноградец > Земеделски имот

Земеделски имот в Виноградец

Допълнителна информация

  Начална цена: 1176.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 3309 кв.м.
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване: 2018-01-30
  Адрес:
  ЧСИ: Деница Станчева
  Телефон: 034 444 044
  Email: denica.stancheva@yahoo.com

Всички имоти за Виноградец
Всички имоти на ЧСИ Деница Станчева

ЛОЗЕ с площ от 3,309 дка /три декара триста и девет квадратни метра/, пета категория, местност „СУХАТА ЧЕШМА“, имот № 041077 /нула, четири, едно нула, седем, седем/, по плана за земеразделяне на с. Виноградец, ЕКАТТЕ 11154, Община Септ ...