Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Многостаен апартамент Банско Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Хотел в Дянково Фабрика в Дянково Търговски имот в Дянково Тристаен апартамент в Дянково Стая в Дянково Склад в Дянково Производствен имот в Дянково Парцел в Дянково Паркомясто в Дянково Офис в Дянково Многостаен апартамент в Дянково Мезонет в Дянково Магазин в Дянково Къща в Дянково Земеделски имот в Дянково Земеделска земя в Дянково Заведение в Дянково Жилищна сграда в Дянково Етаж от къща в Дянково Едностаен апартамент в Дянково Други в Дянково Двустаен апартамент в Дянково Гараж в Дянково Газстанция в Дянково Вила в Дянково Бензиностанция в Дянково Ателие, Таван в Дянково Автомивка в Дянково

Земеделски имот Дянково

 • Начална цена
 • 62960.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Разград

 • Квадратура
 • 9624 кв.м.

 • Срок:
 • 14.11.2017 до 14.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-15

 • Адрес:
 • Местност "Киллик" СТОПАНСКИ ДВОР

 • ЧСИ:
 • Гюнеш Шабанов Солаков

 • Телефон:
 • 084 - 663011

 • Email:
 • gusolakov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване : Стопански двор , с площ от 9.624 дка / девет декара шестстотин двадесет и четири квадратни метра / , пета категория в местността“ КИЛЛИК“ , съставляващ имот №431004/ четиристотин тридесет и една хиляди и четири/, по плана за земеразделяне на село Дянково с ЕКАТТЕ 24829 / двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и девет /, община Разград, област Разград , при гарници и съседи : имот №431003, имот №431099 – Полски път на община Разград, имот №431011 – Стопански двор на Хюсеин Хасан Козал и др. , имот №431100 – Стопански двор на Държавен поземлен фонд -МЗГ, заедно с построената в същия поземлен имот стопанска сграда с площ от 1177.50кв.м / хиляда сто седемдесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра /, представляваща „КРАВАРНИК за 120 крави“ , с полумасивна тухлена конструкция и застроен обем от 3540 куб.м / три хиляди петстотин и четиридесет кубични метра/. При начална продажна цена 62 960.00 лв. (шестдесет и две хиляди деветстотин и шестдесет лева ). Тежести на имотите: ДОГОВОРНА ИПОТЕКА с вх.рег.№ 1096/17.03.2011г. , акт №48, том 1 на СВ- Разград в полза на „Уникредит Булбанк“АД, ДОГОВОРНА ИПОТЕКА с вх.рег.№ 1987/19.04.2012г. , акт №42, том 1 на СВ- Разград в полза на „Микрофинансираща институция Джобс“ЕАД , възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 14.11.2017г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 14.12.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 14.12.2017г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД – гр.РАЗГРАД . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемите имоти за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК"АД , BG49UNCR70001520207535, UNCRBGSF по изпълнително дело №20147610400258. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 15.12.2017г. в 11:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД – гр.РАЗГРАД .Още Земеделски имот за продажба в Дянково

Земеделски имот Дянково- 66500.00лв.
Земеделски имот Дянково- 66500.00лв.
Земеделски имот Дянково- 49500.00лв.
Земеделски имот Дянково- 45900.00лв.
Земеделски имот Дянково- 47760.00лв.
0.99877905845642