Земеделска земя в Габровица за 210.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Габровица > Земеделска земя

Земеделска земя в Габровица

Допълнителна информация

  Начална цена: 210.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 9208 кв.м.
  Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
  Обявяване: 2019-01-08
  Адрес:
  ЧСИ: Васил Костадинов Бараков
  Телефон: 034 460 412
  Email: v_barakov@abv.bg

Всички имоти за Габровица
Всички имоти на ЧСИ Васил Костадинов Бараков

1/12 /една дванадесета/ идеална част от НИВА от 9.208 дка /девет декара и двеста и осем кв. м./, четвърта категория, местност КРЪСТА, имот № 034021 в землището на с. Габровица, ЕКАТТЕ 14163, общ. Белово, при граници /съседи/: имот № 049007 – дървопроизв. пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 034068 – гора в зем. земи на „Българско земедлско производстов“ ЕООД, имот № 000101 – друг селскостоп. терен на ДПФ – МЗГ, имот № 000102 – друг селскостоп. терен на ДПФ – МЗГ.