Земеделска земя в Габровица за 67.19 лв.

Имоти > Имоти от чси Габровица > Земеделска земя

Земеделска земя в Габровица

Допълнителна информация

  Начална цена: 67.19 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 2942 кв.м.
  Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
  Обявяване: 2019-01-08
  Адрес:
  ЧСИ: Васил Костадинов Бараков
  Телефон: 034 460 412
  Email: v_barakov@abv.bg

Всички имоти за Габровица
Всички имоти на ЧСИ Васил Костадинов Бараков

1/12 /една дванадесета/ идеална част от ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА от 2.942 дка /два декара и деветстотин четиридесет и два кв. м./, четвърта категория, местност ДОЛНО СЕЛИЩЕ, имот № 034007 в землището на с. Габровица, ЕКАТТЕ 14163, общ. Белово, при граници /съседи/: имот № 034006 – зеленчукова култура на насл. на Кирил Георгиев Велчев, имот № 034008 – лозе на насл. на Владимир Георгиев Велчев, имот № 034009 – лозе на насл. на Стамен Христов Велчев, имот № 034012 –ливада на насл. на Антон Стоич ков Палийски, имот № 034013 – ливада на насл. на Димитър Сотиров, имот № 034068 –гора в зем. земи на „Българско земедлско производстов“ ЕООД, имот № 034004 – храсти на Община Белово.