Земеделска земя в Гурмазово за 9600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Гурмазово > Земеделска земя

Земеделска земя в Гурмазово

Допълнителна информация

  Начална цена: 9600.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 1940 кв.м.
  Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
  Обявяване: 2018-12-21
  Адрес: общ. Божурище, м. Шеовица
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Гурмазово
Всички имоти на ЧСИ

недвижим имот, находящ се в землището на с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. Софийска, а именно: нива от 1.940 дка (едно цяло деветстотин и четиридесет хилядни), четвърта категория, съставляващ имот № 022017 (двадесет и две хиляди и седемнадесет), местност Шеовица, при граници и съседи по нот. акт: имот № 022018 - нива на насл. на Владо Костов Маденов, имот № 022145 - полски път на община Божурище, имот № 022016 - нива на насл. на Никола Найденов Танев и др., имот № 022036 - нива на н асл. на Младен Владимиров Божилов, и имот № 022035 - ливада на Павел Найденов Стоименов и др.