Земеделска земя в Раковски за 1260.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Раковски > Земеделска земя

Земеделска земя в Раковски

Допълнителна информация

  Начална цена: 1260.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 5030 кв.м.
  Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
  Обявяване: 2019-01-18
  Адрес: с.Раковски, общ.Разград, местност Хамза Гьол
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Раковски
Всички имоти на ЧСИ

¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от: НИВА от 5030 кв.м. /пет хиляди и тридесет квадратни метра/, представляваща поземлен имот с идентификатор 62089.21.12 /шестдесет и две хиляди и осемдесет и девет, точка, двадесет и едно, точка, дванадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-38/10.07.2007г. на ИД на АК, находяща се в с.Раковски, общ.Разград, обл.Разград, в местността ХАМЗА ГЬОЛ, при граници и съседи: 62089.21.11, 62089.21.13, 62089.21.215 и 6208 9.18.60.