Земеделска земя в Рудник за 4110.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Рудник > Земеделска земя

Земеделска земя в Рудник

Допълнителна информация

  Начална цена: 4110.40 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 7340 кв.м.
  Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
  Обявяване: 2018-12-14
  Адрес:
  ЧСИ: Илко Пенчев Бакалов
  Телефон: 056 830530
  Email: ilko_bak@abv.bg

Всички имоти за Рудник
Всички имоти на ЧСИ Илко Пенчев Бакалов

10. 07079.17.623, 10. ИМОТ с номер 015040 в землището на с.РУДНИК с ЕКАТТЕ 63183, общ. БУРГАС. Площ на имота: 7.340 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Вид собственост: На юридически лица. Категория на земята при неполивни условия: Девета. Имотът се намира в местността "КАМЕНЛИВИЯ БАИР" при граници и съседи : № 016021, Полски пьт на ОБЩИНА БУРГАС КМ. РУДНИК № 015039, Нива на АФРОДИТА РИАЛ ЕСТЕЙТ ЕНД ДИВЕЛПМЪНТ ГРУП" ЕООД № 015006, Нива на "ПОТАМИТИССА" ЕООД № 015035, Нива на "СИ У АЙ АСТЕРИЯ ЕМ ЕНД КЕЙ" № 015029, Нива на "СИ У АЙ АСТЕРИЯ ЕМ ЕНД КЕЙ" № 015030, Нива на "СИ У АЙ АСТЕРИЯ ЕМ ЕНД КЕЙ" № 015008, Нива на "ЯЛУСА ИНВЕСТМЪНТС" ООД Имотът е образуван от имот № 015007.