Земеделска земя в Генералово за 830.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Генералово > Земеделска земя

Земеделска земя в Генералово

Допълнителна информация

  Начална цена: 830.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 7995 кв.м.
  Срок: 12.11.2018 до 12.12.2018
  Обявяване: 2018-12-13
  Адрес: м. Беймезар
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за Генералово
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

¼ /една четвърт/ идеални части от НИВА № 021018 /нула двадесет и една хиляди и осемнадесет/, находяща се в землището на село Генералово, с ЕКАТТЕ 14708, община Свиленград, област Хасково, с площ от 7.995 дка /седем декара деветстотин деветдесет и пет квадратни метра/, категория на земята при неполивни условия: четвърта, в местността „Беймезар“, при граници и съседи: имоти №№ 021009 –нива насл. На Тодор Димитров Нанчев, 021010 – Нива насл. На Петър Георгиев Гагов, 021017 – нива на К метство – с. Генералово; 023053 – полски път – стоп. от Общината; 021023 – полски път стоп. от Общината; 021019 – Нива на Хриса Вълчева Андонова