Земеделска земя в Пчеларово за 3382.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Пчеларово > Земеделска земя

Земеделска земя в Пчеларово

Допълнителна информация

  Начална цена: 3382.40 лв.
  Окръжен съд: Кърджали
  Квадратура: 1000 кв.м.
  Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
  Обявяване: 2018-10-08
  Адрес: местността "Узун чаир"
  ЧСИ: Росен Сираков
  Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
  Email: rsirakov@gmail.com

Всички имоти за Пчеларово
Всички имоти на ЧСИ Росен Сираков

ІV имот: НИВА с площ 1,000 /един/ дка, пета категория, находяща се в землището на с.Пчеларово, общ. Черноочене, обл:Кърджали, в местността "Узун чаир", представляваща поземлен имот № 043027 /нула четиридесет и три хиляди и двадесет и седем/ по картата на възстановената собственост на землището, при граници: поземлен имот; № 43034, представляващ нива, записана на Кметство с.Пчеларово; поземлен имот № 164, представляващ полски път, записан на Кметство с.Пчеларово; поземлен имот № 43025, пред ставляващ нива, записана на Георги Янев Георгиев; поземлен имот № 43030, представляващ друга селищна територия на Кметство с.Пчеларово. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 3 382,40 /ТРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ДВА ЛВ. И ЧЕТИРИДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.