Земеделска земя в Пчеларово за 2359.20 лв.

Имоти > Имоти от чси Пчеларово > Земеделска земя

Земеделска земя в Пчеларово

Допълнителна информация

  Начална цена: 2359.20 лв.
  Окръжен съд: Кърджали
  Квадратура: 704 кв.м.
  Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
  Обявяване: 2018-10-08
  Адрес: местността "УЗУН ЧАИР"
  ЧСИ: Росен Сираков
  Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
  Email: rsirakov@gmail.com

Всички имоти за Пчеларово
Всички имоти на ЧСИ Росен Сираков

ІІІ имот: НИВА с площ 0,704 /нула цяло и седемстотин и четири хилядни/ дка, пета категория, находяща се в местността "УЗУН ЧАИР", в землището на с. Пчеларово, ЕКАТТЕ 58 829 /петдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и девет/, общ.Черноочене, обл.Кърджали, съставляваща ИМОТ №043025 /четиридесет и три хиляди и двадесет и пет/ по картата на землището на селото, при граници: имот № 043015 /четиридесет и три хиляди и петнадесет/, нива Петър Ангелов Иванов, имот № 043034 /четиридесет и три хиляди и тридесет и четири/, нива на Кметството, имот № 043027 /четиридесет и три хиляди и двадесет и седем/, нива на Иван Иванов Георгиев, имот № 000164 /сто шестдесет и четири/, полски път на Кметство, имот № 043021 /четиридесет и три хиляди двадесет и едно/, нива на наследниците Колю Янев Георгиев. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 2 359,20 /ДВЕ ХИЛЯДИ ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.