Земеделска земя в ПЪРВОМАЙ за 480.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЪРВОМАЙ > Земеделска земя

Земеделска земя в ПЪРВОМАЙ

Допълнителна информация

  Начална цена: 480.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 2020 кв.м.
  Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
  Обявяване: 2018-10-04
  Адрес:
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за ПЪРВОМАЙ
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

½ (една втора) идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №99101129001 (девет, девет, едно, нула, едно, едно, две, девет, нула, нула, едно), с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ, с площ от 2,020 дка (два декара и двадесет квадратни мера), девета кате ...