Земеделска земя в Григорево за 84580.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Григорево > Земеделска земя

Земеделска земя в Григорево

Допълнителна информация

  Начална цена: 84580.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 4701 кв.м.
  Срок: 22.07.2018 до 22.08.2018
  Обявяване: 2018-08-23
  Адрес: с.Григорево, община Елин Пелин, област Софийска, местност „Вържески ливади“
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за Григорево
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

Ливада с площ от 4.701 (четири декара седемстотин и един квадратни метра), съставляваща имот с планоснимачен номер 19024 (деветнадесет хиляди и двадесет и четири), находящ се в землището на с. Григорево, община Елин Пелин, област София, местност „Вържески ливади“, при граници и съседи: имот с планоснимачен номер 19023 (деветнадесет хиляди двадесет и три), ливада – собственост на наследниците на Станчо Стойнов Цеов, имот с планоснимачен номер 19012 (деветнадесет хиляди и дванадесет), ливад а – собственост на наследниците на Стоян Йорданов Влъчков, имот с планоснимачен номер 19011 (деветнадесет хиляди и единадесет), ливада – собственост на наследниците на Стоян Стефанов Атанасов, имот с планоснимачен номер 19013 (деветнадесет хиляди и тринадесет), ливада – собственост на Надежда Веселинова Петрова, имот с планоснимачен номер 19025 (деветнадесет хиляди и двадесет и пет), ливада – собственост на Тинка Иванова Трайкова и имот планоснимачен номер 58 (петдесет и осем), общински път – четвърти клас, собственост на Община Елин Пелин. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 84 580 лв. /осемдесет и четири хиляди петстотин и осемдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в землището на с.Григорево, община Елин Пелин, област София, местност „Вържески ливади“.