Земеделска земя в Ново село за 6197.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Ново село > Земеделска земя

Земеделска земя в Ново село

Допълнителна информация

  Начална цена: 6197.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 12445 кв.м.
  Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
  Обявяване: 2018-09-14
  Адрес: 1/2 /една втора/ идеална част от ИМОТ № 085019
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за Ново село
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

1. 1/2 /една втора/ идеална част от ИМОТ № 085019 /нула, осемдесет и пет хиляди и деветнадесет/, находящ се в землището на село Ново село, община Русе, област Русе, в местността ДЮЗОРМАН, с начин на трайно ползване: НИВА, с площ от 12.445 дка /дванадесет декара четиристотин четиридесет и пет квадратни метра/, трета категория, при граници и съседи: имот № 085018 – нива, имот № 000265 – полски път, имот № 000240 – полски път, имот № 085022 – полска култура. Имотът е образуван от имот № 085013. Имотът има договор за аренда. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 6 197.60 лв. 2. 1/2 /една втора/ идеална част от ИМОТ № 105014 /сто и пет хиляди и четиринадесет/, находящ се в землището на село Ново село, община Русе, област Русе, в местността ЮРТЛУКА, с начин на трайно ползване: ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА, с площ от 3.001 дка /три декара и един квадратен метър/, трета категория, при граници и съседи: имот № 105013 – зеленчукова култура, имот № 105037 – зеленчукова култура, имот № 105036 – зеленчукова култура, имот № 105015 – зеленчукова култура, имот № 000119 – полски път. Имотът има договор за аренда. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 1 493.60 лв.