Земеделска земя в Троица за 288.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Троица > Земеделска земя

Земеделска земя в Троица

Допълнителна информация

  Начална цена: 288.00 лв.
  Окръжен съд: Шумен
  Квадратура: 2553 кв.м.
  Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
  Обявяване: 2018-09-28
  Адрес: м. "Калугер Боаз"
  ЧСИ: Даниела Жечева Златева
  Телефон: 054 - 802125
  Email: dzlateva@dir.bg

Всички имоти за Троица
Всички имоти на ЧСИ Даниела Жечева Златева

½ ид.ч. от ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ от 2.553 дка., четвърта категория в местността „КАЛУГЕР БОАЗ" съставляваща имот № 005015 по плана за земеразделяне на землището на с. Троица с ЕКАТТЕ 73170, община Велики Преслав, при граници и съседи: № 000034 - полски път Община Велики Преслав, имот № 005021 посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 005020 посевна площ наследници на Герчо Михайлов Геров, имот № 005019 посевна площ на Мехмед Осман Исмаил, имот № 005016 посевна площ зем и по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000035 пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 005014 изостав.тр. нас. на Янка Павлова Първанова с ограничения при ползуване на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват съгласно чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.В имота няма годно трайно насаждение.