Земеделска земя в ЛУКОВИТ за 2292.48 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛУКОВИТ > Земеделска земя

Земеделска земя в ЛУКОВИТ

Допълнителна информация

  Начална цена: 2292.48 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 670 кв.м.
  Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
  Обявяване: 2018-08-16
  Адрес: гр. Луковит
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛУКОВИТ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Незастроен НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х – 450 /десет – четиристотин и петдесет/, в квартал 48 /четиридесет и осем/ по подробния устройствен план на с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловешка, целият площ от 670 кв. м. /шестстотин и седемдесет квадратни метра/ съгласно скица издадена от общ. Луковит по плана на с. Дерманци, обл. Ловеч, общ. Луковит, който имот е при граници и съседи: улица от две страни, НУПИ IX – 448 на н-ци на Филко Иванов Филков, НУПИ XI-450 – с обствен и НУПИ XII – 449 на Михаил Иванов Филков.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1280/16=

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730,
email: [email protected]