Земеделска земя в Априлци за 9600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Априлци > Земеделска земя

Земеделска земя в Априлци

Допълнителна информация

  Начална цена: 9600.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 2426 кв.м.
  Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
  Обявяване: 2018-08-21
  Адрес: гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. Острец, местност "Абрашево"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Априлци
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ЛИВАДА, иаходящ се в землището па гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. ОСТРЕЦ, местността „АБРАШЕВОТО", с площ от 2426 кв.м., който имот, съгласно кадастрална скица на поземлен имот № 25994/18.07.2011 г. на СГКК Ловеч и съгласно действащата кадастрална карта на гр. Ловеч, представлява поземлен имот с идентификатор 52218.920.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри» одобрена със Заповед РД-18-49/31.08.2007 г., на изпълнителния директор на АГКК- посл едно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. ОСТРЕЦ, местността „АБРАШЕВОТО“ с площ от 2426 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин иа трайно ползване ЛИВАДА, стар идентификатор: няма, номер но предходен план: 145000300, квартал: 0; при съседи: имот е идентификатор № 52218.920.4, имот е идентификатор № 52218.921.6, имот с идентификатор №52218.921.2, имот с идентификатор № 52218.922.361, имот с идентификатор № 52218.920.2, имот с идентификатор № 52218,920.362, имот с идентификатор №52218.920.5.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 528/2016г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]