Земеделска земя в Миладиновци за 5040.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Миладиновци > Земеделска земя

Земеделска земя в Миладиновци

Допълнителна информация

  Начална цена: 5040.00 лв.
  Окръжен съд: Търговище
  Квадратура: 15527 кв.м.
  Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
  Обявяване: 2018-09-18
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Миладиновци
Всички имоти на ЧСИ

1/3 /една трета ид.ч./ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, който съгласно кадастралната карта и регистри на с.Миладиновци, общ.Търговище, обл. Търговище е с идентификатор 48091.21.36 /четири, осем, нула, девет, едно, точка, две, едно, точка, три, шест/, находящ се в землището на с.Миладиновци, общ. Търговище, местността ДОЛНИ НИВИ, с площ 15527 /петнадесет хиляди петстотин двадесет и седем/ кв.м., пета категория, номер по предходен план – 021036, при съседни имоти с идентификатори: 49091.21.3 9, 49091.21.38, 49091.21.37, 49091.21.50, 49091.21.49, 49091.21.35, 49091.21.56;