Къща БАЛЧИК Къща ТЕТЕВЕН Магазин РУСЕ Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Тристаен апартамент ВИДИН Хотел в Челник Фабрика в Челник Търговски имот в Челник Тристаен апартамент в Челник Стая в Челник Склад в Челник Производствен имот в Челник Парцел в Челник Паркомясто в Челник Офис в Челник Многостаен апартамент в Челник Мезонет в Челник Магазин в Челник Къща в Челник Земеделски имот в Челник Земеделска земя в Челник Заведение в Челник Жилищна сграда в Челник Етаж от къща в Челник Едностаен апартамент в Челник Други в Челник Двустаен апартамент в Челник Гараж в Челник Газстанция в Челник Вила в Челник Бензиностанция в Челник Ателие, Таван в Челник Автомивка в Челник

Земеделска земя Челник

 • Начална цена
 • 6512.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 8000 кв.м.

 • Срок:
 • 03.04.2018 до 03.05.2018

 • Обявяване:
 • 2018-05-04

 • Адрес:
 • НИВА, с площ 8,000 дка, местност „Ружинка", трета категория, имот № 026081 по плана за земеразделяне на село Челник, община Тунджа, област Ямбол, образуван от имот №026049

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 ГПК от 03.04.2018г. до 03.05.2018г ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан по изп. дело №.20128780400652, като на 04.05.2018г в сградата на РС-Ямбол, в 9.00ч.в залата на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на на „ЕОС Матрикс” ЕООД, а именно: НИВА, с площ 8,000 дка, местност „Ружинка", трета категория, имот № 026081 по плана за земеразделяне на село Челник, община Тунджа, област Ямбол, образуван от имот №026049, при граници и съседи: имот №№ 026082; 026041; 026080; 026001 Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 6 512 лв./шест хиляди петстотин и дванадесет лева/ Имотът е собственост на „Биосим” ЕООД, придобит от търговското дружество на 08.02 2012 г. след налагане за възбраната в полза на взискателя по делото, вписана за имота на 31.08.2011 г., за имота има сключен договор за аренда, вписан на 25.01.2017 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-03.05.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол,13.03.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Земеделска земя за продажба в Челник

Земеделска земя Челник- 6512.00лв.
Земеделска земя Челник- 5737.50лв.
Земеделска земя Челник- 5250.00лв.
0.12070798873901