Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Хотел в Храбрино Фабрика в Храбрино Търговски имот в Храбрино Тристаен апартамент в Храбрино Стая в Храбрино Склад в Храбрино Производствен имот в Храбрино Парцел в Храбрино Паркомясто в Храбрино Офис в Храбрино Многостаен апартамент в Храбрино Мезонет в Храбрино Магазин в Храбрино Къща в Храбрино Земеделски имот в Храбрино Земеделска земя в Храбрино Заведение в Храбрино Жилищна сграда в Храбрино Етаж от къща в Храбрино Едностаен апартамент в Храбрино Други в Храбрино Двустаен апартамент в Храбрино Гараж в Храбрино Газстанция в Храбрино Вила в Храбрино Бензиностанция в Храбрино Ателие, Таван в Храбрино Автомивка в Храбрино

Земеделска земя Храбрино

 • Начална цена
 • 1920.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 2725 кв.м.

 • Срок:
 • 20.01.2018 до 20.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-21

 • Адрес:
 • местност "Крушата"

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ид 20138250400491 - ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77373.1.98 (седем, седем, три, седем, три, точка, едно, точка, девет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Храбрино, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-161/01.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: местност Крушата; с площ: 2725 кв. м. (две хиляди седемстотин двадесет и пет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: земеделска; с начин на трайно ползване: друг вид нива; категория на земята при неполивни условия: 6 (шест); номер по предходен план: 001098 (нула, нула, едно, нула, девет, осем), при граници на поземления имот: 77373.11.279, 77373.1.99, 77373.1.66, 77373.1.67 описание по кадастрална карта с данни от КРНИ. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 1 920 лв. (хиляда деветстотин и двадесет лева), съставляваща 80 % от оценката, съгласно чл. 485 във връзка с чл. 494 от ГПК.Още Земеделска земя за продажба в Храбрино

Земеделска земя Храбрино- 2160.00лв.
Земеделска земя Храбрино- 1920.00лв.
Земеделска земя Храбрино- 1920.00лв.
Земеделска земя Храбрино- 1920.00лв.
Земеделска земя Храбрино- 1920.00лв.
0.62660002708435