Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Гараж ПЛОВДИВ Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Хотел в Булаир Фабрика в Булаир Търговски имот в Булаир Тристаен апартамент в Булаир Стая в Булаир Склад в Булаир Производствен имот в Булаир Парцел в Булаир Паркомясто в Булаир Офис в Булаир Многостаен апартамент в Булаир Мезонет в Булаир Магазин в Булаир Къща в Булаир Земеделски имот в Булаир Земеделска земя в Булаир Заведение в Булаир Жилищна сграда в Булаир Етаж от къща в Булаир Едностаен апартамент в Булаир Други в Булаир Двустаен апартамент в Булаир Гараж в Булаир Газстанция в Булаир Вила в Булаир Бензиностанция в Булаир Ателие, Таван в Булаир Автомивка в Булаир

Земеделска земя Булаир

 • Начална цена
 • 69648.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 264591 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • село Булаир, Община Долни Чифлик, Област Варна

 • ЧСИ:
 • Станислава Дамянова Янкова

 • Телефон:
 • 052 627711

 • Email:
 • si719@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Станислава Дамянова Янкова

НИВА, с площ от 25.004 дка, в местност „Кашла тарла”, представляваща имот № 011009, четвърта категория, при граници: имоти №№ 011014- нива, 000637- дере, овраг, яма на на Общ. Долни Чифлик, 000069- пасище, мера на ДПФ, 011010- нива, 011011- нива, 000075- пустееща необр. земя на неустановен собственик, 000074- пустееща необр. земя на неустановен собственик, 011019- полски път на Общ. Долни Чифлик, 011020- полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 6 584 лв. /шест хиляди петстотин осемдесет и четири лева/ НИВА, с площ от 14.000 дка, в местност „Гредата”, представляваща имот № 019007, осма категория, при граници: имоти №№ 019006- нива, 019008-нива, 019027-полски път на Общ. Долни Чифлик, 019028-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 688 лв. /три хиляди шестстоин осемдесет и осем лева/ НИВА, с площ от 13.001 дка, в местност „Калето”, представляваща имот № 030005, шеста категория, при граници: имоти №№ 030021- нива, 030006-нива, 030007- нива, 030019-полски път на Общ. Долни Чифлик, 030020-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3424 лв. /три хиляди четиристотин двадесет и четири лева / НИВА, с площ от 41.005 дка, в местност „Гредата”, представляваща имот № 019026, осма категория, при граници: имоти №№ 019042- нива, 019041-нива, 019036-нива, 019029-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 10 792 лв. /десет хиляди седемстотин деветдесет и два лева/ НИВА, с площ от 11.008 дка, в местност „Под калето”, представляваща имот № 031006, шеста категория, при граници: имоти №№ 031005- нива, 031011-нива, 031012-нива, 031025-полски път на Общ. Долни Чифлик, 031027-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 2 896 лв. /две хиляди осемстотин деветдесет и шест лева/ НИВА, с площ от 17.012 дка, в местност „Беджанадъс”, представляваща имот № 015009, пета категория, при граници: имоти №№ 015008- нива, 015022-полски път на Общ. Долни Чифлик, 000273-полски път на Общ. Долни Чифлик, 015021-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 4 480 лв. /четири хиляди четиристотин и осемдесет лева/ НИВА, с площ от 12.000 дка, в местност „Корията”, представляваща имот № 016005, пета категория, при граници: имоти №№ 016003- нива, 016004-нива, 016006-нива, 000272-полски път на Общ. Долни Чифлик, 000273-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 160 лв. /три хиляди сто и шестдесет лева/ НИВА, с площ от 14.989 дка, в местност „Гредата”, представляваща имот № 019008, осма категория, при граници: имоти №№ 019006- нива, 019007-нива, 019030-полски път на Общ. Долни Чифлик, 019028-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 944 лв. /три хиляди деветстотин четиридесет и четири лева/ НИВА, с площ от 26.003 дка, в местност „Под калето”, представляваща имот № 031003, шеста категория, при граници: имоти №№ 031005- нива, 031002- нива, 031028- нива, 031026-нива, 000553- пустееща необр. земя на неустановен собственик, 031025-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 6 840 лв. /шест хиляди осемстотин и четиридесет лева/ НИВА, с площ от 13.000 дка, в местност „Гредата”, представляваща имот № 019023, осма категория, при граници: имоти №№ 019022- нива, 019040-нива, 019024-нива, 019035-полски път на Общ. Долни Чифлик, 019029-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 424 лв. /три хиляди четиристотин двадесет и четири лева/ НИВА, с площ от 8.999 дка, в местност „Гредата”, представляваща имот № 019040, осма категория, при граници: имоти №№ 019022- нива, 019023-нива, 019032-полски път на Общ. Долни Чифлик, 019035-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 2 368 лв. /две хиляди триста шестдесет и осем лева/ НИВА, с площ от 16.993 дка, в местност „Бектежа”, представляваща имот № 013007, девета категория, при граници: имоти №№ 013006- нива, 013008-нива, 000900-дървопроизв. пл. СИДП ДП ТП ДАС „Шерба”, 000091-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 4 472 лв. /четири хиляди четиристотин седемдесет и два лева/ НИВА, с площ от 16.077 дка, в местност „Корията”, представляваща имот № 018029, шеста категория, при граници: имоти №№ 000634- залесена територия на СИДП ДП ТП ДАС „Шерба”, 000344-полски път на Общ. Долни Чифлик, 018028- нива, 000342- пустееща необр. земя на неустановен собственик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 4 232 лв. /четири хиляди двеста тридесет и два лева/ НИВА, с площ от 25.929 дка, в местност „Под калето”, представляваща имот № 031002, шеста категория, при граници: имоти №№ 031003- нива, 031028- нива, 031001- нива, 031025-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 6 824 лв. /шест хиляди осемстотин двадесет и четири лева/ НИВА, с площ от 9.571 дка, в местност „Под калето”, представляваща имот № 031028, шеста категория, при граници: имоти №№ 031001- нива, 031002- нива, 031003- нива, 031026- нива, 031025-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 2 520 лв. /две хиляди петстотин и двадесет лева/ ОБЩА НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 69 648 лв. /шестдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева/Още Земеделска земя за продажба в Булаир

Земеделска земя Булаир- 14336.00лв.
Земеделска земя Булаир- 69648.00лв.
0.010916948318481