Земеделска земя в Равна гора за 304.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Равна гора > Земеделска земя

Земеделска земя в Равна гора

Допълнителна информация

  Начална цена: 304.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 1063 кв.м.
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване: 2018-02-13
  Адрес: с. Равна гора м-ст Лозята
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Равна гора
Всички имоти на ЧСИ

½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с №010049 / нула, едно, нула, нула, четири, девет/, целият с площ от 1063 кв. м. /хиляда шестдесет и три кв.м./ с ЕКАТТЕ 61128, с начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, трета категория, находяща се в землището на с. ...