Земеделска земя в Равна гора за 4480.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Равна гора > Земеделска земя

Земеделска земя в Равна гора

Допълнителна информация

  Начална цена: 4480.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 14920 кв.м.
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване: 2018-02-13
  Адрес: с. Равна гора м-ст Големи Ниви
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Равна гора
Всички имоти на ЧСИ

½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с №030008 / нула, три, нула, нула, нула, осем/, целият с площ от 14 920 кв. м. /четиринадесет хиляди деветстотин и двадесет хилядни кв.м./ с ЕКАТТЕ 61128, с начин на трайно ползване: НИВА, четвърта категория, ...