Земеделска земя в Караджалово за 224.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Караджалово > Земеделска земя

Земеделска земя в Караджалово

Допълнителна информация

  Начална цена: 224.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 566 кв.м.
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване: 2018-02-13
  Адрес: с.Караджалово, общ.Първомай, местност "ЛОЗЯТА"
  ЧСИ: Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева
  Телефон: 032 - 262426
  Email: mariana_obretenova@abv.bg

Всички имоти за Караджалово
Всички имоти на ЧСИ Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева

1/2 (една втора) идеална част от ЛОЗЕ, находяща се в землището на с. Караджалово ЕКНМ 36230, община Първомай, област Пловдивска в местността „ЛОЗЯТА” с площ от 0.566 дка (нула дка и петстотин шестдесет и шест кв.м.), трета категория, п ...