Земеделска земя в Чудомир за 600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Чудомир > Земеделска земя

Земеделска земя в Чудомир

Допълнителна информация

  Начална цена: 600.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 1599 кв.м.
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване: 2018-03-15
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Чудомир
Всички имоти на ЧСИ

Земеделски имот - ливада в местността „Ара чаир“ с площ 1.599 дка (един декар петстотин деветдесет и девет квадратни метра), трета категория, съставляващ имот № 025018 (нула две пет нула едно осем) по плана за земеразделяне на с.Чудоми ...