Парцел СТАРА ЗАГОРА Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Гараж ПЛОВДИВ Хотел в ТЪРГОВИЩЕ Фабрика в ТЪРГОВИЩЕ Търговски имот в ТЪРГОВИЩЕ Тристаен апартамент в ТЪРГОВИЩЕ Стая в ТЪРГОВИЩЕ Склад в ТЪРГОВИЩЕ Производствен имот в ТЪРГОВИЩЕ Парцел в ТЪРГОВИЩЕ Паркомясто в ТЪРГОВИЩЕ Офис в ТЪРГОВИЩЕ Многостаен апартамент в ТЪРГОВИЩЕ Мезонет в ТЪРГОВИЩЕ Магазин в ТЪРГОВИЩЕ Къща в ТЪРГОВИЩЕ Земеделски имот в ТЪРГОВИЩЕ Земеделска земя в ТЪРГОВИЩЕ Заведение в ТЪРГОВИЩЕ Жилищна сграда в ТЪРГОВИЩЕ Етаж от къща в ТЪРГОВИЩЕ Едностаен апартамент в ТЪРГОВИЩЕ Други в ТЪРГОВИЩЕ Двустаен апартамент в ТЪРГОВИЩЕ Гараж в ТЪРГОВИЩЕ Газстанция в ТЪРГОВИЩЕ Вила в ТЪРГОВИЩЕ Бензиностанция в ТЪРГОВИЩЕ Ателие, Таван в ТЪРГОВИЩЕ Автомивка в ТЪРГОВИЩЕ

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

 • Начална цена
 • 12150.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Търговище

 • Квадратура
 • 3016 кв.м.

 • Срок:
 • 15.02.2018 до 15.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-16

 • Адрес:

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

1/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.89.439 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин тридесет и девет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Търговище, общ.Търговище, обл.Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-18/17.06.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-25-54/15.02.2008г. на Началник на СГКК – Търговище, с адрес на поземления имот: гр.Търговище, п.к.7700, местност ГИНОВ КЛАДЕНЕЦ с площ от 3016 кв.м. /три хиляди и шестнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 089003 /нула, осем, девет, нула, нула, три/, при граници и съседи: 73626.88.1, 73626.89.4, 73626.89.442, 73626.89.1. С цена за публична продан 12 150.00лв.Още Земеделска земя за продажба в ТЪРГОВИЩЕ

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ- 4320.00лв.
Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ- 21600.00лв.
Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ- 12150.00лв.
Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ- 4800.00лв.
Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ- 4800.00лв.
0.27546095848083