Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в Каблешково Фабрика в Каблешково Търговски имот в Каблешково Тристаен апартамент в Каблешково Стая в Каблешково Склад в Каблешково Производствен имот в Каблешково Парцел в Каблешково Паркомясто в Каблешково Офис в Каблешково Многостаен апартамент в Каблешково Мезонет в Каблешково Магазин в Каблешково Къща в Каблешково Земеделски имот в Каблешково Земеделска земя в Каблешково Заведение в Каблешково Жилищна сграда в Каблешково Етаж от къща в Каблешково Едностаен апартамент в Каблешково Други в Каблешково Двустаен апартамент в Каблешково Гараж в Каблешково Газстанция в Каблешково Вила в Каблешково Бензиностанция в Каблешково Ателие, Таван в Каблешково Автомивка в Каблешково

Земеделска земя Каблешково

 • Начална цена
 • 121176.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Бургас

 • Квадратура
 • 6732 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Илко Пенчев Бакалов

 • Телефон:
 • 056 830530

 • Email:
 • ilko_bak@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Илко Пенчев Бакалов

НИВА с площ от 6.732 дка (шест декара и седемстотин тридесет и два квадратни метра), четвърта категория, находяща се в местността „ПРАМАТАРЯ", землището на град Каблешково, община Поморие, област Бургаска, представляваща поземлен имот № 003016 (нула, нула, три, нула, едно, шест) по плана за земеразделяне на град Каблешково, област Бургаска, с ЕКАТТЕ 35033 (три, пет, нула, три, три), при граници и съседи: ПИ № 003006 (нула, нула, три, нула, нула, шест) нива на Здравко Христов Шошолов, ПИ № 003231 (нула, нула, три, две, три, едно) нива на наследниците на Велика Георгиева Вардалиева, ПИ № 003017 (нула, нула, три, нула, едно, седем) нива на наследниците на Мария Димитрова Ангелова, кад. № 000607 (нула, нула, нула, шест, нула, седем) полски път, общински, ПИ № 003015 (нула, нула, три, нула, едно, пет) нива на Станка Христова Тодорова., който имот е заснет и нанесен на действащата кадастрална карта като поземлен имот с идентификатор 35033.3.16, адрес гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18 37/27.07.2015 на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на поземления имот: гр. Каблешково, местност Праматаря, площ 6732кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива; Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 003016. Съседи: 35033.3.15, 35033.3249, 35033.3.242, 35033.3.6Още Земеделска земя за продажба в Каблешково

Земеделска земя Каблешково- 121176.00лв.
Земеделска земя Каблешково- 18338.00лв.
Земеделска земя Каблешково- 66060.00лв.
Земеделска земя Каблешково- 66060.00лв.
Земеделска земя Каблешково- 82575.00лв.
0.031478881835938