Земеделска земя в Кошничари за 4752.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Кошничари > Земеделска земя

Земеделска земя в Кошничари

Допълнителна информация

  Начална цена: 4752.00 лв.
  Окръжен съд: Търговище
  Квадратура: 13166 кв.м.
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване: 2018-03-16
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Кошничари
Всички имоти на ЧСИ

2/6 ид.ч. /две шести идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 031005 /тридесет и една хиляди и пет/, с площ от 13.166 дка /тринадесет декара сто шестдесет и шест квадратни метра/, пета категория, в землището на с.Кошничари, ЕКАТТЕ 39195, в ме ...