Земеделска земя в Доганово за 1740.80 лв.

Имоти > Имоти от чси Доганово > Земеделска земя

Земеделска земя в Доганово

Допълнителна информация

  Начална цена: 1740.80 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 2611 кв.м.
  Срок: 16.01.2018 до 16.02.2018
  Обявяване: 2018-02-19
  Адрес: местност ИБРИЕВО
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Доганово
Всички имоти на ЧСИ

2/3 идеални части от НИВА с площ от 2.611 дка /два декара шестстотин шестдесет и един кв.м./, четвърта категория, местност ИБРИЕВО, съставляваща имот № 125013 /сто двадесет и пет хиляди и тринадесети/ по плана за земеразделяне, находящ ...