Земеделска земя в Доганово за 1667.20 лв.

Имоти > Имоти от чси Доганово > Земеделска земя

Земеделска земя в Доганово

Допълнителна информация

  Начална цена: 1667.20 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 2501 кв.м.
  Срок: 16.01.2018 до 16.02.2018
  Обявяване: 2018-02-19
  Адрес: местност КЪРА
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Доганово
Всички имоти на ЧСИ

2/3 идеални части от НИВА с площ от 2.501 дка /два декара петстотин и един кв.м./, трета категория, местност КЪРА, съставляваща имот № 105003 /сто и пет хиляди и трети/ по плана за земеразделяне, находящ се в землището на село Доганово ...