Земеделска земя в Доганово за 667.20 лв.

Имоти > Имоти от чси Доганово > Земеделска земя

Земеделска земя в Доганово

Допълнителна информация

  Начална цена: 667.20 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 1001 кв.м.
  Срок: 16.01.2018 до 16.02.2018
  Обявяване: 2018-02-19
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Доганово
Всички имоти на ЧСИ

2/3 идеални части от ПАСИЩЕ, мера, с площ от 1.001 дка /един декар и един кв.м./ кв.м., девета категория, местност ТЕРАСИТЕ, съставляващо имот № 069029 /шестдесет и девет хиляди и двадесет и девети/ по плана за земеразделяне, находящ с ...