Заведение в ВАРНА за 98400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Заведение

Заведение в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 98400.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 114 кв.м.
  Срок: 09.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес: ул. "Ген. Попов" 14
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

КАФЕ-БАР, находящ се на сутеренния етаж на жилищна сграда в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „ Ген. Георги Попов" №14 /четиринадесет/, със застроена площ от 114.13 кв.м /сто и четиринадесет цяло и тринадесет стотни квадратни метра/ състоящ се от: основно помещение, санитарно помещение за клиенти и санитарно помещение и битовка за служители, при граници: калкан, вътрешен двор, стълбищна площадка, улица, ведно с 23.97 кв.м ид.ч. /двадесет и три цяло и деветдесет и седем квадратни мет ра идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж, или обща площ включваща кафе-бар и идеални части от общите части на сградата - 138.10 кв.м ид.ч. /сто тридесет и осем цяло и десет стотни квадратни метра идеални части/ както и 33.23 кв.м ид.ч. /тридесет и три цяло и двадесет и три стотни квадратни метра идеални части от дворното място, в което е построена сградата, на посочения по горе административен адрес, цялото с площ от 352 кв.м /триста петдесет и два квадратни метра/, съставляващо УПИ № 1-625 /едно римско- шестстотин двадесет и пет/, в кв.8 /осем/ по плана на 24 /двадесет и четвърти/ подрайон награда, при граници: УПИ № 11-63, УПИ № IV-39, УПИ № IV-63, УПИ № Х-626 и ул. „Ген. Георги Попов"