Заведение в СОФИЯ за 270000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Заведение

Заведение в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 270000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 97 кв.м.
  Срок: 08.10.2018 до 08.11.2018
  Обявяване: 2018-11-09
  Адрес: гр. София, СО, р-н „Красно село“, ул. „Дойран“, блок №9, вход 6
  ЧСИ: Милен Бъзински
  Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
  Email: atanasov_p@milenbazinski.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

СНЕК-БАР, находящ се в гр. София, СО, р-н „Красно село“, ул. „Дойран“, блок №9 (девет), вход 6 (шест), на първи етаж в осеметажния жилищен блок, със застроена площ от 97 (деветдесет и седем) кв. м., състоящ се от: предверие, зала за хранене, битово помещение, кухня, умивалня, тоалетна, при граници: градинка към междублоково пространство, трафопост, ул. „Дойран“, вход на жилищната сграда и апартамент, който имот, съгласно Удостоверение №721 от 20.07.2009г. за въвеждане в експлоатация на строеж н а СО, ДНСК, е образуван от пристрояването и преустройството на МАГАЗИН (сладкарница), находящ се в гр. София, СО, р-н „Красно село“, ул. „Дойран“, блок №9 (девет), вход 6 (шест), първият от запад, на първи етаж в осеметажния жилищен блок, със застроена площ от около 46 (четиридесет и шест) кв. м., състоящ се от търговска зала и сервизни помещения, при граници: ул. „Дойран“, градинка към междублоковото пространство, вход на жилищната сграда и апартамент, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо съгласно документ за собственост УПИ I (първи) – за обществено жилищно строителство, целият с площ от 4294 (четири хиляди двеста деветдесет и четири) кв. м. от квартал 320Б (триста и двадесет, буква „Б“) по плана на гр. София, местност „Красно село – Плавателен канал“.