Жилищна сграда в Игнатиево за 67200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Игнатиево > Жилищна сграда

Жилищна сграда в Игнатиево

Допълнителна информация

  Начална цена: 67200.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 116 кв.м.
  Срок: 09.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес: ул. "Петър Маринов" 14
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за Игнатиево
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна, ул."Петър Маринов" №14 /четиринадесет/, а именно: ДВОРНО МЯСТО, съставляващо У ПИ № X 66/десет римско шестдесет и шест/, кв.6 /шест/ по плана на града, с площ от 41 О/четиристотин и десет/кв.м, при граници: от две страни улици, УПИ №№ IX 67 и XI 65, ведно с построените в дворното място ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА БЛИЗНАК, състояща се от четири стаи. два салона, баня и кухня на първия етаж и четири стаи и два салона на втория етаж. със застроена площ от 116 /сто и шестнадесет/ кв.м и разгърната застроена площ от 232 двеста тридесет и два' кв.м. както и ГАРАЖ със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м, както и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в поземления имот.