Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Гараж ВАРНА Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Жилищна сграда СОФИЯ

 • Начална цена
 • 852000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 67 кв.м.

 • Срок:
 • 18.08.2017 до 18.09.2017

 • Обявяване:
 • 2017-09-19

 • Адрес:
 • ул. Поибрене №5

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, Община Столична, район Витоша, квартал Княжево, улица Поибрене №5 /пет/, цялото с площ от 515 / петстотин и петнадесет/ квадратни метра, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XXXII-159 от квартал 20 по плана на град София, местността "Цар Борис III /трети/" съгласно Решение № 89 от Протокол № 23 / 19.03.2001 г., при съседи по скица: улица, УПИ № XXXIII-161, УПИ № XXVIII-160, УПИ XXIX - 157 и УПИ XXXI 158, ЗАЕДНО с построената в мястото ЖИЛИЩНА СГРАДА/ северозападен близнак/ със застроена площ от около 67 кв.метра, състоящ се от три зимниа в сутерена, хол, спалня,кхня,антре и санитарен възел и тераса на апртера и тавански етаж, ЗАЕДНО с ГАРАЖ застроен на около 24 кв.м., а съгласно скица представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1891.159 по плана на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-69 / 14.12.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. София, р-н Витоша,ул. „Поибрене“ №5, с площ от 542 кв.м. С трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), ЗАЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 68134.1891.159.1 с застроена площ от 78 кв.м., с брой етажи: 2, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68134.1891.159.2 със застроена площ от 43 кв.м., с брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68134.1891.159.3 с застроена площ от 21 кв.м., с брой етажи: 1, с предназачение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68134.1891.159.4 със застроена площ от 17 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.Още Жилищна сграда за продажба в СОФИЯ

Жилищна сграда СОФИЯ- 516445.00лв.
Жилищна сграда СОФИЯ- 464800.00лв.
Жилищна сграда СОФИЯ- 368160.00лв.
Жилищна сграда СОФИЯ- 216000.00лв.
Жилищна сграда СОФИЯ- 852000.00лв.
0.35436701774597