Къща БАЛЧИК Къща ТЕТЕВЕН Магазин РУСЕ Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Тристаен апартамент ВИДИН Хотел в МАДАН Фабрика в МАДАН Търговски имот в МАДАН Тристаен апартамент в МАДАН Стая в МАДАН Склад в МАДАН Производствен имот в МАДАН Парцел в МАДАН Паркомясто в МАДАН Офис в МАДАН Многостаен апартамент в МАДАН Мезонет в МАДАН Магазин в МАДАН Къща в МАДАН Земеделски имот в МАДАН Земеделска земя в МАДАН Заведение в МАДАН Жилищна сграда в МАДАН Етаж от къща в МАДАН Едностаен апартамент в МАДАН Други в МАДАН Двустаен апартамент в МАДАН Гараж в МАДАН Газстанция в МАДАН Вила в МАДАН Бензиностанция в МАДАН Ателие, Таван в МАДАН Автомивка в МАДАН

Етаж от къща МАДАН

 • Начална цена
 • 11332.80 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 77 кв.м.

 • Срок:
 • 02.04.2018 до 02.05.2018

 • Обявяване:
 • 2018-05-03

 • Адрес:
 • УЛ. ВЪЗХОД № 21, ЕТ. 2

 • ЧСИ:
 • Петко Иванов Мачкърски

 • Телефон:
 • 0301 81 230

 • Email:
 • petko.ma4karski@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 46045.501.666.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 76.50 кв. м. (седемдесет и шест цяло и петдесет стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Възход № 21, ет. 2, намиращ се в еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 46045.501.666.1, със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.666, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 46045.501.666.1.1, над обекта: 46045.501.666.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 46045.501.982, 46045.501.262, 46045.501.667, 46045.501.927, 46045.6.199, 46045.6.7, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.Още Етаж от къща за продажба в МАДАН

Етаж от къща МАДАН- 11332.80лв.
Етаж от къща МАДАН- 12592.00лв.
Етаж от къща МАДАН- 6000.00лв.
Етаж от къща МАДАН- 12000.00лв.
Етаж от къща МАДАН- 7200.00лв.
0.14723801612854