Къща БАЛЧИК Къща ТЕТЕВЕН Магазин РУСЕ Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Тристаен апартамент ВИДИН Хотел в ПЛЕВЕН Фабрика в ПЛЕВЕН Търговски имот в ПЛЕВЕН Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН Стая в ПЛЕВЕН Склад в ПЛЕВЕН Производствен имот в ПЛЕВЕН Парцел в ПЛЕВЕН Паркомясто в ПЛЕВЕН Офис в ПЛЕВЕН Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН Мезонет в ПЛЕВЕН Магазин в ПЛЕВЕН Къща в ПЛЕВЕН Земеделски имот в ПЛЕВЕН Земеделска земя в ПЛЕВЕН Заведение в ПЛЕВЕН Жилищна сграда в ПЛЕВЕН Етаж от къща в ПЛЕВЕН Едностаен апартамент в ПЛЕВЕН Други в ПЛЕВЕН Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН Гараж в ПЛЕВЕН Газстанция в ПЛЕВЕН Вила в ПЛЕВЕН Бензиностанция в ПЛЕВЕН Ателие, Таван в ПЛЕВЕН Автомивка в ПЛЕВЕН

Етаж от къща ПЛЕВЕН

 • Начална цена
 • 86400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 113 кв.м.

 • Срок:
 • 16.03.2018 до 16.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-17

 • Адрес:
 • ул. Чаталджа № 30

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, общ.Плевен, обл.Плевенска, на ул. „Чаталджа“ №30/тридесет/, целият с площ от 265 кв.м./двеста шестдесет и пет квадратни метра/, съставляващ УПИ XXVII-6880 /двадесет и седми римско- шест хиляди осемстотин и осемдесет/ в квартал 271/ двеста седемдесет и едно/ по плана на гр.Плевен, при съседи на УПИ:улица Чаталджа, УПИ XVIII-6879 на Иван Рачев Кутинчеви и др., УПИ XXVI за жилищно строителство, УПИ XVII -6881 на Андрея Петков Цачев и др, заедно с целия първи етаж на двуетажна жилищна сграда, построена в гореописания поземлен имот, със застроена площ от 113 кв.м./ сто и тринадесет/, състоящ се от три стаи, кухня, баня, клозет и коридор, както и принадлежащия му таван, половината от мазата, заключваща се от две избени помещения, разположени вляво от входа за мазите, а така също и ½ -една втора идеална част от коридора на мазата, клозета в мазата, стълбището от мазата до тавана, и същата идеална част от общите части на сградата, при реално ползване на половината от поземления имот откъм УПИ XVIII-6879 на Данаил Цаков и Иван Рачев Кутинчев, Върху имота в полза на „Първа Инвестиционна Банка“ АД има учредена договорна ипотека вписана на 08.08.2008г. в СВ – Плевен, дв. вх. рег. 12968, акт том 8, акт номер 87, 2008г., наложена възбрана от ЧСИ Татяна Кирилова с рег. № 815, в полза на „Нефтотранс ойл“ ООД по и.д. 20148150400778 в СВ – Плевен, дв.вх.рег. № 1753 от 12.02.2015м акт том 1, акт номер 65, 2015г., вурху ¼ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, общ.Плевен, обл.Плевенска, на ул. „Чаталджа“ №30, и ½ от първи етаж на двуетажна жилищна сграда, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, общ.Плевен, обл.Плевенска, на ул. „Чаталджа“ №30, наложена възбрана от ЧСИ Никола Попов с рег. № 847 в полза на Борислав Георгиев Първановски, вписана в СВ – Плевен, дв.вх.рег. № 5589 от 26/04/2011г., акт том 2, акт номер 103, 2011г, ¼ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, общ.Плевен, обл.Плевенска, на ул. „Чаталджа“ №30, и ½ от първи етаж на двуетажна жилищна сграда, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, общ.Плевен, обл.Плевенска, на ул. „Чаталджа“ №30.Още Етаж от къща за продажба в ПЛЕВЕН

Етаж от къща ПЛЕВЕН- 86400.00лв.
Етаж от къща ПЛЕВЕН- 55040.00лв.
Етаж от къща ПЛЕВЕН- 86640.00лв.
Етаж от къща ПЛЕВЕН- 38520.00лв.
Етаж от къща ПЛЕВЕН- 17550.00лв.
1.2409930229187