Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в БЛАГОЕВГРАД Фабрика в БЛАГОЕВГРАД Търговски имот в БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент в БЛАГОЕВГРАД Стая в БЛАГОЕВГРАД Склад в БЛАГОЕВГРАД Производствен имот в БЛАГОЕВГРАД Парцел в БЛАГОЕВГРАД Паркомясто в БЛАГОЕВГРАД Офис в БЛАГОЕВГРАД Многостаен апартамент в БЛАГОЕВГРАД Мезонет в БЛАГОЕВГРАД Магазин в БЛАГОЕВГРАД Къща в БЛАГОЕВГРАД Земеделски имот в БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя в БЛАГОЕВГРАД Заведение в БЛАГОЕВГРАД Жилищна сграда в БЛАГОЕВГРАД Етаж от къща в БЛАГОЕВГРАД Едностаен апартамент в БЛАГОЕВГРАД Други в БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент в БЛАГОЕВГРАД Гараж в БЛАГОЕВГРАД Газстанция в БЛАГОЕВГРАД Вила в БЛАГОЕВГРАД Бензиностанция в БЛАГОЕВГРАД Ателие, Таван в БЛАГОЕВГРАД Автомивка в БЛАГОЕВГРАД

Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД

 • Начална цена
 • 96400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 96 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:
 • ул. „Стара планина” 4

 • ЧСИ:
 • Георги Цеклеов

 • Телефон:
 • 0747 – 80809; 0 888 - 975 144

 • Email:
 • georgitsekleov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан са ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 95.80 кв.м. /деветдесет и пет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от столова, кухненски бокс, три спални, баня, тоалетна и коридор, ВЕДНО с прилежащото МАЗЕ – СЕВЕРОЗАПАДНО, както и ½ /една втора/ идеална част от тавана на масивна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот XV /петнадесети/, планоснимачен номер 2181 /две хиляди сто осемдесет и едно/, кв. 112 /сто и дванадесет/, по плана на пети микрорайон на гр. Благоевград, одобрен със Заповед 887/10.11.1997 г. на Кмета на Община Благоевград, а съгласно Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.605.125.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Благоевград, ул. „Стара планина” 4, ет.2, Самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.605.125, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 120.00 кв.м., прилежащи части: северозападното мазе и ½ ид. ч. от тавана, Ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.605.125.1.1, Над обекта: 04279.605.125.1.3, стар идентификатор: няма, както и ГАРАЖ – СЕВЕРЕН, който заедно с южния гараж е нанесен като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.605.125.1.5 в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Благоевград, ул. „Стара планина” 4, ет. 0, Самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.605.125, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 27.20 кв.м., Ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 04279.605.125.1.6 и 04279.605.125.1.4, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.605.125.1.1, стар идентификатор: няма, като между северния и южния гараж няма изградена преградна стена, находящи се в горепосочената масивна жилищна сграда, при съседи на имота по скица: от две страни – улица, урегулиран поземлен имот XVI – шестнадесети, планоснимачен номер 2182 – две хиляди осемдесет и втори, урегулиран поземлен имот XIII – тринадесети, планоснимачен номер 2178 – две хиляди сто седемдесет и осми, урегулиран поземлен имот XIV – четиринадесети, планоснимачен номер 2179 – две хиляди сто седемдесет и девети, урегулиран поземлен имот XXV – двадесет и пети, планоснимачен номер 2180 /две хиляди сто и осемдесети/ и при съседи по документ за собственост: Велю Захариев, Филип Георгиев Михтарски, Славка Смиленова Бучинска и от две страни - улици. Сградата, в която се намират имотите е триетажна със сутеренен /гаражен/ етаж, три жилищни етажа и таван, изградена с масивна стоманобетонна конструкция, оградни и преградни стени от тухлена зидария. Част от сутерена се ползва за гараж поради голямата денивелация на терена. Покривната конструкция е скатна, дървена, покрита с керемиди. Сградата е с масивно стълбище, което е с мазилка по стени и ст.бетонови стъпала-с мозаечна настилка по тях и стоманен парапет. Обекта е с изградени инсталации – електрическа, ВиК. Външните стени на сградата са с вароциментова мазилка и пана от видими керамични облицовъчни тухли. Апартамента е на втори жил. етаж и се състои от столова, кухненски бокс, три спални, 2 тераси, баня, тоалетна и коридор. Довършителните работи в помещенията са изпълнени както следва: входната врата е дървена, масив, подова настилка от теракот, ламинат и дюшеме, като терасите са недовършени и са ст.бет.плоча и тухлени недовършени стени; стените и таваните в стаите са на мазилка с латекс, а в санитарните възли – фаянс и теракот. В дневната е изградена зидана камина. Дограмата по прозорци е дървена, двукатна. Вратите са дървени, масив. Сградата е построена през 1982 г. Съществени ремонти не са извършвани. Имотът е за ремонт. Таванът е разделен на три стаи и сан. възел. Стаите са на груба варова мазилка, пода е на замазка, таваните на стаите са дървената конструкция на покрива, вратите са шпервани. Състоянието като цяло е изключително лошо, за тотален ремонт. Мазето е в сутерена и е общо с тухлени и бетонни неизмазани стени, под на ст.бетон. Гаражът – северния е общ с южния и представляват едно цяло без преградни стени между тях, като стените тук са на мазилка, пода е на ст.бетон. В гаража има изградено и тоалетно помещение с баня, което е с венецианска мозайка по под и стар фаянс по стени. Вратата на гаража е стоманена с дървена преграда по нея. Имотът се намира в гр. Благоевград, ул. „Стара планина” 4, като в непосредствена близост до него се намират стадион „Христо Ботев”, Пето осн.училище, много жил.сгради. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. До оценявания имот има места за паркиране. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛЧИНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Благоевград, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.Още Етаж от къща за продажба в БЛАГОЕВГРАД

Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД- 5804.00лв.
Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД- 107945.00лв.
Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД- 64000.00лв.
Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД- 29920.00лв.
Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД- 96400.00лв.
0.08034610748291