Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Многостаен апартамент Банско Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Хотел в РАЗЛОГ Фабрика в РАЗЛОГ Търговски имот в РАЗЛОГ Тристаен апартамент в РАЗЛОГ Стая в РАЗЛОГ Склад в РАЗЛОГ Производствен имот в РАЗЛОГ Парцел в РАЗЛОГ Паркомясто в РАЗЛОГ Офис в РАЗЛОГ Многостаен апартамент в РАЗЛОГ Мезонет в РАЗЛОГ Магазин в РАЗЛОГ Къща в РАЗЛОГ Земеделски имот в РАЗЛОГ Земеделска земя в РАЗЛОГ Заведение в РАЗЛОГ Жилищна сграда в РАЗЛОГ Етаж от къща в РАЗЛОГ Едностаен апартамент в РАЗЛОГ Други в РАЗЛОГ Двустаен апартамент в РАЗЛОГ Гараж в РАЗЛОГ Газстанция в РАЗЛОГ Вила в РАЗЛОГ Бензиностанция в РАЗЛОГ Ателие, Таван в РАЗЛОГ Автомивка в РАЗЛОГ

Етаж от къща РАЗЛОГ

 • Начална цена
 • 36307.58 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 140 кв.м.

 • Срок:
 • 23.01.2018 до 23.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-26

 • Адрес:
 • ул. „Братя Каназиреви” 53

 • ЧСИ:
 • Георги Цеклеов

 • Телефон:
 • 0747 – 80809; 0 888 - 975 144

 • Email:
 • georgitsekleov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан e 1. ¼ /една четвърт/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор 61813.760.140, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Братя Каназиреви” 53, площ: 725 кв. м. /седемстотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 1655, квартал: 109, парцел: 5, съседи: 61813.760.141, 61813.760.148, 61813.760.149, 61813.760.150, 61813.760.139, 61813.760.130 и 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.760.140.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Братя Каназиреви” 53, ет.2, самостоятелни обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 61813.760.140, площ: 725 кв. м. /седемстотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 1655, квартал: 109, парцел: 5, съседи: 61813.760.141, 61813.760.148, 61813.760.149, 61813.760.150, 61813.760.139, 61813.760.130, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 140.00 кв. м. /сто и четиридесет квадратни метра/, прилежащи части: Северното мазе, северната половина от тавана и съразмерни общи части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61813.760.1.4, Под обекта: 61813.760.140.1.1, Над обекта: няма, при начална цена. Сградата е изградена през 1965 г. по системата на дървено-гредова конструкция. Има изградено сутеренно помещение. Жилищната сграда се състои от два етажа, като предмет на публичната продан е втори етаж. Състои се от кухня с бокс и преходна дневна, две спални и санитарно помещение. Настилка в стаите от дюшеме, а в санитарното помещение – от теракот. В стаите мазилка по стени и тавани, а в санитарното помещение – облицовка от фаянс. Има изградена монолитна вана, облицована с фаянс. В кухнята е изградена монолитна мивка с облицовка от фаянс. Монтирана е дървена двукатна дограма. Врати от масив са монтирани на етажа. Етажът се нуждае от основен ремонт. Изпълнена е вътрешна бетонова стълба, свързваща жилищния етаж и сутерена, която стълба е само за втория етаж. Входът за етажа се осъществява от западната страна на сградата. Дървена покривна конструкция, обшивка от дъски, покрив от керемиди. Изпълнена външна пръскана мазилка. Имотът се намира зад сградата на Читалището, в непосредствена близост до търговската зона на града. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.Още Етаж от къща за продажба в РАЗЛОГ

Етаж от къща РАЗЛОГ- 20500.00лв.
Етаж от къща РАЗЛОГ- 11600.00лв.
Етаж от къща РАЗЛОГ- 37615.73лв.
Етаж от къща РАЗЛОГ- 12360.00лв.
Етаж от къща РАЗЛОГ- 36307.58лв.
0.7543511390686