Къща БЯЛА Бензиностанция Борово Къща Волово Двустаен апартамент РУСЕ Земеделски имот ВАРНА Парцел Калиманци Производствен имот Роман Многостаен апартамент Роман Магазин СОФИЯ Парцел Три кладенци Парцел БАЛЧИК Парцел Лозен Магазин ВАРНА Парцел Ботево Мезонет ВАРНА Парцел Тополи Търговски имот ВАРНА Търговски имот ВАРНА Магазин ВАРНА Други Златни пясъци Хотел в ДУПНИЦА Фабрика в ДУПНИЦА Търговски имот в ДУПНИЦА Тристаен апартамент в ДУПНИЦА Стая в ДУПНИЦА Склад в ДУПНИЦА Производствен имот в ДУПНИЦА Парцел в ДУПНИЦА Паркомясто в ДУПНИЦА Офис в ДУПНИЦА Многостаен апартамент в ДУПНИЦА Мезонет в ДУПНИЦА Магазин в ДУПНИЦА Къща в ДУПНИЦА Земеделски имот в ДУПНИЦА Земеделска земя в ДУПНИЦА Заведение в ДУПНИЦА Жилищна сграда в ДУПНИЦА Етаж от къща в ДУПНИЦА Едностаен апартамент в ДУПНИЦА Други в ДУПНИЦА Двустаен апартамент в ДУПНИЦА Гараж в ДУПНИЦА Газстанция в ДУПНИЦА Вила в ДУПНИЦА Бензиностанция в ДУПНИЦА Ателие, Таван в ДУПНИЦА Автомивка в ДУПНИЦА

Етаж от къща ДУПНИЦА

 • Начална цена
 • 17800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Кюстендил

 • Квадратура
 • 91 кв.м.

 • Срок:
 • 22.01.2018 до 22.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-23

 • Адрес:
 • ул. Евтим Трайчев" № 65, ет.2

 • ЧСИ:
 • Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

 • Телефон:
 • 078 - 55 44 25

 • Email:
 • valia_aleksandrova@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

2. 1 / 2 /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.15.136 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, имот сто тридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул."Евтим Трайчев” № 65, Площ: 349 кв.м. /триста четиридесет и девет квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 4962, квартал: 162, парцел Х, при съседи: 68789.15.134, 68789.15.135, 68789.15.430, 68789.15.137, ВЕДНО с ВТОРИЯ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от СГРАДА с идентификатор 68789.15.136.3 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, имот сто тридесет и шест, сграда три/ със застроена площ от 91 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра/, както и 1 / 2 /една втора идеална част/ от тавана и съответните идеални части от общите части на сградата; ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68789.15.136.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, имот сто тридесет и шест, сграда едно/ със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/; брой етажи 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж, съгласно Скица на поземлен имот № 15-536783/09.12.2015 г., на Служба по ГКК град Кюстендил. Началната цена, от която ще започне наддаването – 17 800 лв. /седемнадесет хиляди и осемстотин лева/.Още Етаж от къща за продажба в ДУПНИЦА

Етаж от къща ДУПНИЦА- 21832.00лв.
Етаж от къща ДУПНИЦА- 16560.00лв.
Етаж от къща ДУПНИЦА- 17800.00лв.
Етаж от къща ДУПНИЦА- 20000.00лв.
Етаж от къща ДУПНИЦА- 36800.00лв.
0.48410797119141