Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Етаж от къща СОФИЯ

 • Начална цена
 • 87152.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 137 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:
 • ул. Пробуда № 5

 • ЧСИ:
 • Мария Красинова Цачева

 • Телефон:
 • 02 - 9836136

 • Email:
 • mariatsacheva@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Мария Красинова Цачева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07106.1420.226.1.2 /нула, седем хиляди сто и шест точка хиляда четиристотин и двадесет точка двеста двадесет и шест точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-28/03.04.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на имота: с. Бусманци, п.к. 1520, ул. Пробуда № 5, ет.2, ет.2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 07106.1420.226. Предназначение на обекта: Жилище, апартамент. Съседи самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 07106.1420.226.1.1, над обекта: 07106.14.20.226.1.3. стар идентификатор: няма, а съгласно акт за собственост представляващ: ВТОРИ ЕТАЖ от ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в с. Бусманци, Столична Община, район Искър, на улица Пробуда № 5 /пет/, състоящ се от: входно антре, три стаи, кухня, сервизно помещение /баня-тоалетна/ и две тераси, със застроена площ от 137,48 /сто тридесет и седем цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м, заедно със 3590 /тридесет и пет цяло и деветдесет стотни/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е изградена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-226 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер двеста двадесет и шест/, квартал 24 /двадесет и четири/ по плана на гр. София, местността „Бусманци”, целият с площ от 759 /седемстотин петдесет и девет/ кв.м., при граници по документ за собственост: улица, Методи Венев Тодоров, Димитър Пунов Джоджев и Георги Венев Тодоров, и при граници съгласно скица: улица Пробуда, УПИ IX-225, УПИ V-229, УПИ VI-228 и УПИ VII-227.Още Етаж от къща за продажба в СОФИЯ

Етаж от къща СОФИЯ- 187920.00лв.
Етаж от къща СОФИЯ- 91800.00лв.
Етаж от къща СОФИЯ- 68080.00лв.
Етаж от къща СОФИЯ- 129397.50лв.
Етаж от къща СОФИЯ- 73200.00лв.
0.48628497123718