Едностаен апартамент в СОФИЯ за 47720.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 47720.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 33 кв.м.
  Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
  Обявяване: 2019-01-08
  Адрес: ул. Антим I № 37, ет.1, ап. 5
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с адрес на имота: гр. София, район Възраждане, ул. Антим I- ви № 37 (тридесет и седем), етаж 1 (едно), самостоятелния обект се намира в сграда № 5/пет/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ от 32.50 кв.м. (тридесет и две цяло и петдесет стотни квадратни метра), прилежащи части: 9.87 ид.ч./ девет, точка, осемдесет и седем идеални части/ от общ. ч. на сградата, а съгласно документ за собственост представляващо обособено самостоятелно жилище на 32.50 кв.м. /тридесет и два и петдесет квадратни метра/, състоящо се от стая, антре, тоалетна и новопостроена кухня, представляваща пристройка към първият етаж на триетажната жилищна сграда, заедно с 9.87 %/девет цяло и осемдесет и седем процента/ идеални части от общите части на сградата и 23/494 / двадесет и три върху четиристотин деветдесет и четири/ идеални части от дворното място върху което е построено, находящо се в гр. София, ул. Антим I № 37 /тридесет и седем/ и съставляващо парцел XV – 14 /петнадесети, за имот пл. номер четиринадесети/ в квартал 185 / сто осемдесет и пети/ по плана на София, местност „ Центъра “, целият от 494 кв.м. /четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/.