Къща БЯЛА Бензиностанция Борово Къща Волово Двустаен апартамент РУСЕ Земеделски имот ВАРНА Парцел Калиманци Производствен имот Роман Многостаен апартамент Роман Магазин СОФИЯ Парцел Три кладенци Парцел БАЛЧИК Парцел Лозен Магазин ВАРНА Парцел Ботево Мезонет ВАРНА Парцел Тополи Търговски имот ВАРНА Търговски имот ВАРНА Магазин ВАРНА Други Златни пясъци Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 68000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 49 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:
 • ул. Васил Левски № 101

 • ЧСИ:
 • Драгомира Димитрова Митрова

 • Телефон:
 • 032 - 269000

 • Email:
 • dragomira_mitrova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Драгомира Димитрова Митрова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.505.89.2.22 (пет шест седем осем четири точка пет нула пет точка осем девет точка две точка две две), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-16-1195/11.06.2010г., с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к.4000, ул. „Васил Левски“ № 101 /сто и едно/, вх. Б, ет. 5 /пет/, ап. 22 /двадесет и две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.505.89, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 48.63 кв.м. /четиридесет и осем цяло и шестдесет и три стотни кв.м./, стар идентификатор: 56784.505.89.2.23, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.505.89.2.23, 56784.505.89.2.21, под обекта: 56784.505.89.2.13, над обекта: 56784.505.89.2.31, ВЕДНО с избено помещение № 30 /тридесет/, с площ от 5.16 кв.м. /пет цяло и шестнадесет стотни/, при съседи: отдясно изба № 32, ВЕДНО с 0.959 % /нула цяло деветстотин петдесет и девет хилядни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ВЕДНО с всички подобрения и приращения.Още Едностаен апартамент за продажба в ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ- 53500.00лв.
Едностаен апартамент ПЛОВДИВ- 68000.00лв.
Едностаен апартамент ПЛОВДИВ- 36450.00лв.
Едностаен апартамент ПЛОВДИВ- 46305.00лв.
Едностаен апартамент ПЛОВДИВ- 12900.00лв.
0.93424606323242