Парцел Добревци Многостаен апартамент Кранево Двустаен апартамент КАВАРНА Парцел Добревци Къща РАЗГРАД Къща РУСЕ Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Хотел в Банско Фабрика в Банско Търговски имот в Банско Тристаен апартамент в Банско Стая в Банско Склад в Банско Производствен имот в Банско Парцел в Банско Паркомясто в Банско Офис в Банско Многостаен апартамент в Банско Мезонет в Банско Магазин в Банско Къща в Банско Земеделски имот в Банско Земеделска земя в Банско Заведение в Банско Жилищна сграда в Банско Етаж от къща в Банско Едностаен апартамент в Банско Други в Банско Двустаен апартамент в Банско Гараж в Банско Газстанция в Банско Вила в Банско Бензиностанция в Банско Ателие, Таван в Банско Автомивка в Банско

Едностаен апартамент Банско

 • Начална цена
 • 22761.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 0 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СЕЙНТ ДЖОН ПАРК"

 • ЧСИ:
 • Виолина Йорданова Тозева

 • Телефон:
 • 073 836295

 • Email:
 • violina_tozeva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.89.25.8.23 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, осем, точка, двадесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 81/10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Банско /2770/, м. "СВЕТИ ИВАН", вх. D 2, ЕТ. 0, АТЕЛИЕ D2 8, който самостоятелен обект се намира в сграда № 8, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.89.25 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност, брой нива 1 /едно/, с площ 41.89 кв.м., прилежащи части: 8.79кв.м. ид. ч. от общите чести, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 02676.89.25.8.24, под обекта 02676.89.25.8.18, над обекта: 02676.89.25.8.26, 02676.89.25.8.4, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява недвижими имот, находящ се в град Банско, област Благоевград, в Жилищен комплекс „Сейнт Джон Парк“, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ 12 997/30.09.2008 г. на Началника на ДИСК София, а именно : СТУДИО № D 2.8 (буква „де, латинско, тире, две, точка, осем), находящо се в Секция D 2 (буква „Де, латинско, тире, две), на първи жилищен етаж над партер, разположен на кота 1,45 м. (минус едно цяло и четиридесет и пет стотни метра), състоящ се от: преддверие, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса, при граници по архитектурен план: коридор, студио D 2.7 (буква „де”, латинско, тире, две, точка, седем), двор, секция „Е” („Е” латинско), с обща площ от 50,68 кв.м. (петдесет цяло и шестдесет и осем стотни) квадратни метра, от които застроена площ са 41,89 кв.м. (четиридесет и едно цяло и осемдесет и девет стотни) квадратни метра, както и принадлежащите па студиото 8,79 кв.м. (осем цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра) или 1,33% (едно цяло и тридесет и три стотни процента) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е изграден комплекса, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 089025 (нула, осем, девет, нула, две, пет) по плана на град Банско, Община Банско, Област Благоевград, местността „Свети Иван“, целият с площ от 19 222 кв.м. (деветнадесет хиляди двеста двадесет и два квадратни метра), при граници на имота по нотариален акт: имот с идентификационен номер 000520 (нула, нула, нула, пет, две, нула) полски път на Община Банско; имот с идентификационен номер 089001 (нула, осем, девет, нула, нула, едно) пасище на „Глобал инвест“ ООД; имот с идентификационен номер 089021 (нула, осем, девет, нула, две, едно) ливада на „Феър плей Интернешънъл“ АД, имот с идентификационен номер 000675 (нула, нула, нула, шест, седем, пет) полски път на Община Банско; имот с идентификационен номер 000511 (нула, нула, нула, пет, едно, едно) полски път на Община Банско и при граници по скица: имот с идентификационен номер 089001 (нула, осем, девет, нула, нула, едно) и имот с идентификационен номер 089021 (нула, осем, девет, нула, две, едно) и път. ВЕДНО СЪС СЛЕДНИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ: БОЙЛЕР TESY 80 ЛИТРОВ, КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА АDAX, TYPE VPS906KTS2, 600 W, КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА АDAX, TYPE VP1012KT, SERIE 2, 1200 W, ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 1 БРОЙ. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот и движими вещи е 22 761,00 лв. / двадесет и две хиляди седемстотин шестдесет и един лева /.Още Едностаен апартамент за продажба в Банско

Едностаен апартамент Банско- 15795.00лв.
Едностаен апартамент Банско- 22491.00лв.
Едностаен апартамент Банско- 22761.00лв.
Едностаен апартамент Банско- 43267.50лв.
Едностаен апартамент Банско- 31836.99лв.
0.051945924758911