Други в Ябланица за 42400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Ябланица > Други

Други в Ябланица

Допълнителна информация

  Начална цена: 42400.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 383 кв.м.
  Срок: 04.11.2018 до 04.12.2018
  Обявяване: 2018-12-05
  Адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч, в местността "Стопански двор"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Ябланица
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 4080.00 кв. м. /четири хиляди и осемдесет кв. м./, заснет по картата на землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч като имот с № 041003 /нула, четири, едно, нула, нула, три/, Стопански двор в местността „СТОПАНСКИ ДВОР“, при актуални граници и съседи по акт за собственост: имот с № 041022 – Стопански двор на Станислав Стефанов Сълев, имот с № 041002- местен път на Община Ябланица и имот с № 041004- Стопански двор на ДПФ и др., ведно и с построените в този имот сгради, представляващи Краварник с площ от 554 кв. м. /петстотин петдесет и четири кв. м./, Краварник с площ от 383 кв. м. /триста осемдесет и три кв. м./, Краварник с площ от 168 кв. м. /сто шестдесет и осем кв. м./ и Стопанска сграда с площ от 56 кв. м. /петдесет и шест кв. м./.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 956/14.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]