Други в Пресяка за 28800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Пресяка > Други

Други в Пресяка

Допълнителна информация

  Начална цена: 28800.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 706 кв.м.
  Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
  Обявяване: 2018-10-08
  Адрес: ул. "Кирил и Методий"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Пресяка
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

СГРАДА с идентификатор 58308.180.6.2 (петдесет и осем хиляди триста и осем, точка, сто и осемдесет, точка, шест, точка, две), находяща се съгласно доказателствен акт за собственост в с. Пресяка, общ. Ловеч, ул. „Кирил и Методий", със застроена площ 706 (седемстотин и шест) кв.м., ведно с всички подобрения в имота, като съгласно Скица на сграда № 15-299819-22.06.2016 г., изд. от СГКК - гр. Ловеч, сградата е с идентификатор 58308.180.6.2 (петдесет и осем хиляди триста и осем, точка, сто и о семдесет, точка, шест, точка, две) по кад. карта и кад. регистри на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, адрес на имота: с. Пресяка, п.к. 5542 (пет хиляди петстотин четиридесет и две), ул. „Кирил и Методий" като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 58308.180.6 (петдесет и осем хиляди триста и осем, точка, сто и осемдесет, точка, шест), с посочена в документа застроена площ - 706 (седемстотин и шест) кв.м., предназначение на сградата: селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №450/17

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Звездомира Балевска, тел. 0879 634 660,
email: [email protected]