Други в ЛОВЕЧ за 70675.20 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Други

Други в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 70675.20 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 305 кв.м.
  Срок: 14.08.2018 до 14.09.2018
  Обявяване: 2018-09-17
  Адрес: гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-11-170/29.04.2010 г. на Началник на СГКК- Ловеч, с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“, с площ 3698 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизираната, начин на трайно ползване: за складова база, при съседи: 43952.502.11, № 43952.502.11, № 439 52.502.41.10, № 43952.502.2, ведно с построените в имота: 1.СГРАДА с идентификатор № 43952.502.1012.1 със застроена площ: 305 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: друг вид сграда за обитавана; 2. СГРАДА с идентификатор № 43952.502.1012.2 със застроена площ: 9 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: друг вид сграда за обитавана; 3. СГРАДА с идентификатор № 43952.502.1012.3 със застроена площ: 34 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: друг вид сграда за обитавана; 4. СГРАДА с идентификатор № 43952.502.1012.4 със застроена площ: 76 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: друг вид сграда за обитавана; 5. СГРАДА с идентификатор № 43952.502.1012.5 със застроена площ: 48 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: друг вид сграда за обитавана; 6. СГРАДА с идентификатор № 43952.502.1012.6 със застроена площ: 127 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: хангар, депо, гараж.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 474/15.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]