Други в Каранци Двустаен апартамент ЛОВЕЧ Парцел Добринище Парцел Добринище Ателие, Таван Банско Къща ТЕТЕВЕН Други Борима Къща ЛОВЕЧ Къща Бунцево Земеделска земя БУРГАС Земеделска земя Горно Александрово Земеделска земя Горно Александрово Земеделска земя Горно Александрово Къща ГАБРОВО Земеделска земя Горно Александрово Производствен имот КАЗАНЛЪК Земеделски имот ХАРМАНЛИ Заведение ПЛЕВЕН Земеделски имот Поляново Къща Гулянци Земеделски имот Българин Хотел в Каранци Фабрика в Каранци Търговски имот в Каранци Тристаен апартамент в Каранци Стая в Каранци Склад в Каранци Производствен имот в Каранци Парцел в Каранци Паркомясто в Каранци Офис в Каранци Многостаен апартамент в Каранци Мезонет в Каранци Магазин в Каранци Къща в Каранци Земеделски имот в Каранци Земеделска земя в Каранци Заведение в Каранци Жилищна сграда в Каранци Етаж от къща в Каранци Едностаен апартамент в Каранци Други в Каранци Двустаен апартамент в Каранци Гараж в Каранци Газстанция в Каранци Вила в Каранци Бензиностанция в Каранци Ателие, Таван в Каранци Автомивка в Каранци

Други Каранци


Получавай безплатно най-новите обяви за Каранци на твоята поща
Можеш да се отпишеш по всяко време!
 • Начална цена
 • 212005.62 лв.


 • Окръжен съд
 • Велико Търново

 • Квадратура
 • 6198 кв.м.

 • Срок:
 • 23.05.2018 до 25.06.2018

 • Обявяване:
 • 2018-06-26

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Виктор Георгиев

 • Телефон:
 • 062 - 650 629

 • Email:
 • georgiev_victor@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Виктор Георгиев

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.05.2018 г. до 25.06.2018 г. с обявяване на 26.06.2018 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните недвижими имоти: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, намиращи се в село Каранци, Общ. Полски Тръмбеш, а именно: 1./ СВИНАРНИК, с площ от 687 /шестстотин осемдесет и седем/ квадратни метра, заедно с УПИ І /първи/, в който е построен, целият с площ от 4367 /четири хиляди триста шестдесет и седем/ квадратни метра, в квартал 41 „Г“ /четиридесет и първи, буква „Г“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела по нот. акт: изток - № 4009, запад - № 411004, север – 4003 и 414003, а по скица – парцел ІІ /втори/ в квартал 41 „Г“ /четиридесет и първи, буква „Г“/; парцел ІІІ /трети/ в квартал 41 „Г“ /четиридесет и първи, буква „Г“/ и път; 2./ СВИНАРНИК, с площ от 800 /осемстотин/ квадратни метра, заедно с УПИ ІІІ /трети/, в който е построен, целият с площ от 3322 /три хиляди триста двадесет и два/ квадратни метра, в квартал 41 „Г“ /четиридесет и пърти, буква „Г“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела по нот. акт: изток - № 9 /девет/, 414002, запад - № 411004, север – 414001, юг - № 11, а по скица – парцел І /първи/ в квартал 41 „Г“ /четиридесет и първи, буква „Г“/; парцел ІІ /втори/ в квартал 41 „Г“ /четиридесет и първи, буква „Г“/ и от две страни път; 3./ СВИНАРНИК, с площ от 442 /четиристотин четиридесет и два/ квадратни метра, заедно с УПИ І /първи/, в който е построен, целият с площ от 2767 /две хиляди седемстотин шестдесет и седем/ квадратни метра, в квартал 4 /четири/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела: изток и север - № 17 /седемнадесет/, запад – 4002, юг – 411001; (По време на описа се установи, че сградата е съборена. Останали са само основите) 4./ СВИНАРНИК, с площ от 790 /седемстотин и деветдесет/ квадратни метра и РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА, с площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра и чешма с бетоново корито, с дължина от 11.50 /единадесет цяло и петдесет/ метра, заедно с УПИ І /първи/, в който е построен, целият с площ от 6700 /шест хиляди и седемстотин/ квадратни метра, в квартал 41 „А“ /четиридесет и първи, буква „А“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела по скица – парцел ІІІ /трети/ в квартал 41 „А“ /четиридесет и първи, буква „А“/ и от две страни път; 5./ СВИНАРНИК, с площ от 844 /осемстотин четиридесет и четири/ квадратни метра, заедно с УПИ ІІІ /трети/, в който е построен, целият с площ от 5835 /пет хиляди осемстотин тридесет и пет/ квадратни метра, в квартал 41 „А“ /четиридесет и първи, буква „А“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела: изток - № 411006, запад - № 9 и № 411002, север - № 411001, юг – 411004 и № 411005, а по скица: парцел І /първи/ в квартал 41 „А“ /четиридесет и първи, буква „А“/, път, парцел ІV и парцел V; (По време на описа се установи, че сградата е в лошо състояние – половината от нея е съборена, покривът е пропаднал във вътрешността). 6./ КАНТАР, с площ от 26 /двадесет и шест/ квадратни метра, заедно с УПИ ІІ /втори/, в който е построен, целият с площ от 510 /петстотин и десет/ квадратни метра, в квартал 41 „Г“ /четиридесет и пъвти, буква „Г“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела по нот. акт: изток - № 9, запад, север – 414001, юг и запад - 414003, а по скица – парцел ІІІ /трети/ в квартал 41 „Г“ /четиридесет и първи, буква „Г“/; парцел І /първи/ в квартал 41 „Г“ /четиридесет и първи, буква „Г“/ и път; 7./ НАВЕС МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ – ЗЪРНОПЛОЩАДКА, със застроена площ от 779 /седемстотин седемдесет и девет/ квадратни метра, заедно с УПИ V /пети/, върху който е построен, целият с площ от 3596 /три хиляди петстотин деветдесет и шест/ квадратни метра, в квартал 41 „А“ /четиридесет и първи, буква „А“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела: изток – парцел VІ, запад – парцел ІV, север – парцел ІІІ и улица; 8./ ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА, с площ от 414 /четиристотин и четиринадесет осемдесет и седем/ квадратни метра, заедно с УПИ І /първи/, в който е построен, целият с площ от 3216 /три хиляди двеста и шестнадесет/ квадратни метра, в квартал 41 „В“ /четиридесет и първи, буква „В“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела: север и изток – улици, запад – парцел ІV, юг – парцел ІІ; 9./ СКЛАД ЗА ЗЪРНО МАСИВЕН, с площ от 551 /петстотин петдесет и един/ квадратни метра, заедно с УПИ І /първи/, в който е построен, целият с площ от 1871 /хиляда осемстотин седемдесет и един/ квадратни метра, в квартал 41 „Б“ /четиридесет и първи, буква „Б“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела: изток – парцел ІІ, запад – улица, север – улица, юг – парцел ІІ; 10./ ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, с площ от 302 /триста и два/ квадратни метра, заедно с УПИ ІІІ /трети/, в който е построен, целият с площ от 2263 /две хиляди двеста шестдесет и три/ квадратни метра, в квартал 41 „В“ /четиридесет и първи, буква „В“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела: улици и парцел ІІ; (По време на описа се установи, че сградата на дърводелска работилница и складови помещения е съборена и не съществува. В Южната част на имота е построена сграда – НАВЕС с ТРИ ОГРАДНИ СТЕНИ на уличната линия със застроена площ от 504 кв. м и ПОРТИЕРНА с площ от 30 кв. м) 11./ ГАРАЖИ, със застроена площ от 276 /двеста седемдесет и шест/ квадратни метра, заедно с УПИ ІІ /втори/, в които са построени, целият с площ от 2799 /две хиляди седемстотин деветдесет и девет/ квадратни метра, в квартал 41 „В“ /четиридесет и първи, буква „В“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела: улица, парцел ІV и парцел ІІІ; (По време на описа се установи, че сградата на ГАРАЖИТЕ Е е съборена и не съществува. В имота е построена сграда – ГСМ с площ от 36.40 кв. м) 12./ НАВЕСИ МАСИВНИ, със застроена площ от 287 /двеста осемдесет и седем/ квадратни метра, заедно с УПИ V /пети/, върху който е построен, целият с площ от 1860 /хиляда осемстотин и шестдесет/ квадратни метра, в квартал 41 „В“ /четиридесет и първи, буква „В“/ по плана на стопански двор на с. Каранци, Община Полски Тръмбеш, при граници на парцела: улица и парцел ІV, (По време на описа се установи, че сградите са съборени. Останали са само основите) СОБСТВЕНИК: „СПРИНК“ ЕООД C ЕИК 104054295 с адрес с. Беляковец, Стопански двор ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : Договорна ипотека от 13.02.2004 г. в полза на взискателя по делото „Банка Пиреос България“ АД за сумата от 8 711 548.40 лв., подновена на 13.01.2014 г., Възбрана в полза на КОНПИ от 23.03.2010 г., възбрана по делото в полза на взискателя „Банка Пиреос България“ АД от 09.03.2015 г. и възбрана в полза на „Банка Пиреос България“АД от 18.04.2017 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 212 005.62 лв. С ДДС (двеста и дванадесет хиляди и пет лева и шестдесет и две стотинки с данък добавена стойност).Още Други за продажба в Каранци

Други Каранци- 212005.62лв.
0.24165606498718