Двустаен апартамент СОФИЯ Къща Шумата Двустаен апартамент Правец Тристаен апартамент СОФИЯ Земеделска земя Трудовец Земеделска земя Трудовец Други Каранци Земеделска земя Трудовец Земеделска земя Трудовец Други Маломирово Земеделска земя Трудовец Многостаен апартамент БОТЕВГРАД Двустаен апартамент БОТЕВГРАД Двустаен апартамент БОТЕВГРАД Търговски имот Стефан Стамболово Парцел Правец Парцел Правец Едностаен апартамент БОТЕВГРАД Къща Белене Двустаен апартамент БОТЕВГРАД Хотел в ЯМБОЛ Фабрика в ЯМБОЛ Търговски имот в ЯМБОЛ Тристаен апартамент в ЯМБОЛ Стая в ЯМБОЛ Склад в ЯМБОЛ Производствен имот в ЯМБОЛ Парцел в ЯМБОЛ Паркомясто в ЯМБОЛ Офис в ЯМБОЛ Многостаен апартамент в ЯМБОЛ Мезонет в ЯМБОЛ Магазин в ЯМБОЛ Къща в ЯМБОЛ Земеделски имот в ЯМБОЛ Земеделска земя в ЯМБОЛ Заведение в ЯМБОЛ Жилищна сграда в ЯМБОЛ Етаж от къща в ЯМБОЛ Едностаен апартамент в ЯМБОЛ Други в ЯМБОЛ Двустаен апартамент в ЯМБОЛ Гараж в ЯМБОЛ Газстанция в ЯМБОЛ Вила в ЯМБОЛ Бензиностанция в ЯМБОЛ Ателие, Таван в ЯМБОЛ Автомивка в ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ


Получавай безплатно най-новите обяви за ЯМБОЛ на твоята поща
Можеш да се отпишеш по всяко време!
 • Начална цена
 • 22000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 45 кв.м.

 • Срок:
 • 23.04.2018 до 23.05.2018

 • Обявяване:
 • 2018-05-25

 • Адрес:
 • гр. Ямбол, ул. „Руен” 37, Б, ет. 4

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 23.04.2018г.до 23.05.2018г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №20148780400371, в сградата на РС-Ямбол, като на следващия работен ден 25.05.2018г в 9.00ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „ДСК”ЕАД, а именно: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 87374.551.168.9.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, ул. „Руен” 37, Б, ет. 4, ап. 35, разположен в сграда 9 на поземлен имот с идентификатор: 87374.551.168, брой нива-1, с площ от 45.00 кв.м., състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение, ведно с прилежащото избено помещение №20 с полезна площ 11,25 кв.м., както и с 1,01 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи: на етажа: 87374.551.168.9.36; 87374.551.168.9.34; 87374.551.168.9.31; над обекта:87374.551.168.9.39 Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 22 000 лв./двадесет и две хиляди лева/ Имотът е собственост на Желяза Желязкова Господинова и Найден Господинов Господинов, за него е наложена възбрана в полза на взискателя, вписана 03.06.2014 г., учредена е ипотека от 11.02.2008 г. за обезпечаване вземане в размер на 31 000 лева главница, както и лихви и разноски. За имота са наложени възбрани в полза на Кнтраст 94 ЕООД, вписана 05.03.2012 г. и в полза на Юробанк България, вписана 27.01.2012 г. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-23.05.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 02.04.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Други за продажба в ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ- 52000.00лв.
Други ЯМБОЛ- 100000.00лв.
Други ЯМБОЛ- 108720.00лв.
Други ЯМБОЛ- 48168.00лв.
Други ЯМБОЛ- 199454.40лв.
0.097764015197754