Къща БЯЛА Бензиностанция Борово Къща Волово Двустаен апартамент РУСЕ Земеделски имот ВАРНА Парцел Калиманци Производствен имот Роман Многостаен апартамент Роман Магазин СОФИЯ Парцел Три кладенци Парцел БАЛЧИК Парцел Лозен Магазин ВАРНА Парцел Ботево Мезонет ВАРНА Парцел Тополи Търговски имот ВАРНА Търговски имот ВАРНА Магазин ВАРНА Други Златни пясъци Хотел в РАЗЛОГ Фабрика в РАЗЛОГ Търговски имот в РАЗЛОГ Тристаен апартамент в РАЗЛОГ Стая в РАЗЛОГ Склад в РАЗЛОГ Производствен имот в РАЗЛОГ Парцел в РАЗЛОГ Паркомясто в РАЗЛОГ Офис в РАЗЛОГ Многостаен апартамент в РАЗЛОГ Мезонет в РАЗЛОГ Магазин в РАЗЛОГ Къща в РАЗЛОГ Земеделски имот в РАЗЛОГ Земеделска земя в РАЗЛОГ Заведение в РАЗЛОГ Жилищна сграда в РАЗЛОГ Етаж от къща в РАЗЛОГ Едностаен апартамент в РАЗЛОГ Други в РАЗЛОГ Двустаен апартамент в РАЗЛОГ Гараж в РАЗЛОГ Газстанция в РАЗЛОГ Вила в РАЗЛОГ Бензиностанция в РАЗЛОГ Ателие, Таван в РАЗЛОГ Автомивка в РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

 • Начална цена
 • 87750.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 270 кв.м.

 • Срок:
 • 23.01.2018 до 23.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-26

 • Адрес:
 • ул. „Христо Ботев” № 1

 • ЧСИ:
 • Георги Цеклеов

 • Телефон:
 • 0747 – 80809; 0 888 - 975 144

 • Email:
 • georgitsekleov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61813.759.39.1.30 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и девет, точка, тридесет и девет, точка, едно, точка, тридесет), попадащ в сграда с идентификатор № 61813.759.39.1 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и девет, точка, тридесет и девет, точка, едно), построена върху поземлен имот с идентификатор № 61813.759.39 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и девет, точка, тридесет и девет), с предназначение за склад, със застроена площ по кадастрална схема от 6,97 квадратни метра (шест цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - обекти с идентификатори № 61813.759.39.1.29 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и девет, точка, тридесет и девет, точка, едно, точка, двадесет и девет), под обекта - няма, над обекта -обект с идентификатор № 61813.759.39.1.31 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и девет, точка, тридесет и девет, точка, едно, точка, тридесет и едно), вписан с административен адрес в град Разлог, ул. „Христо Ботев» № 1 (едно), етаж 1 (първи), по кадастралната карта на град Разлог, одобрена със Заповед № РД-18-33/ 15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по Кадастъра, който самостоятелен обект съгласно удостоверение № 525 от 12.06.2008 г., издадено от община Разлог по чл. 202 от ЗУТ представлява склад към сладкарска работилница, със застроена площ от 6,972 кв.м.(шест цяло деветстотин седемдесет и две хилядни квадратни метра, който самостоятелен обект е част от описаните в доказателствения акт за собственост - Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 64, том III, рег.№2243, дело № 464 от 2004г. по описа на Нотариус Краси Манев с рег.№061 на НК с район на действие PC - Разлог, вписан в СВ -гр.Разлог, с вх. per. № 761/24.03.2004 г., том III № 192, дело № 641 от 2004г., ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАЖИ, от девететажна масивна търговска сграда, със застроена площ от 303,00 кв.м. (триста и три квадратни метра), построена в УПИ - парцел II (втори), планоснимачен №1313 (хиляда триста и тринадесети), в квартал 79 (седемдесет и девети) по плана на гр. Разлог, действащ към 2004г. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61813.759.39.1.31 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет н девет, точка, тридесет и девет, точка, едно, точка, тридесет и едно), попадащ в сграда с идентификатор № 61813.759.39.1 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и девет, точка, тридесет и девет, точка, едно), построена върху поземлен имот с идентификатор № 61813.759.39 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и девет, точка, тридесет и девет), с предназначение за обществено хранене, със застроена площ по кадастрална схема от 270,00 квадратни метра (двеста и седемдесет квадратни метра), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - обекти с идентификатори № 61813.759.39.1.28, № 61813.759.39.1.1, под обекта-обект с идентификатор № 61813.759.39.1.25, обект с идентификатор № 61813.759.39.1.26, обект с идентификатор № 61813.759.39.1.27, обект с идентификатор № 61813.759.39.1.29, обект с идентификатор № 61813.759.39.1.30, обект с идентификатор № 61813.759.39.1.2, над обекта - обект с идентификатор № 61813.759.39.1.3, вписан с административен адрес в град Разлог, ул. „Христо Ботев» № 1 (едно), етаж 2 (втори ), (сладкарска работилница), по кадастралната карта на град Разлог, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, който самостоятелен обект, съгласно Удостоверение № 525 от 12.06.2008г., изд. от община Разлог, по чл.202 от ЗУТ представлява: СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА, със застроена площ от 270,00 кв.м.(двеста и седемдесет квадратни метра), с разположени помещения (сладкарска работилница, умивалня, хлориране яйца, подготвителни, склад № 1 /едно/, склад № 2 /две/, склад брашно, коридор, склад, стълбищна клетка и битови персонал), който самостоятелен обект е част от описаните в доказателствения акт за собственост - Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 64, том III, рег.№2243, дело № 464 от 2004г. по описа на Нотариус Краси Манев с рег.№061 на НК с район на действие PC - Разлог, вписан в СВ -гр.Разлог, с вх. per. № 761/24.03.2004 г., том III № 192, дело № 641 от 2004г., ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАЖИ, от девететажна масивна търговска сграда, със застроена площ от 303,00 кв.м.(триста и три квадратни метра), построена в УПИ - парцел II (втори), планоснимачен №1313 (хиляда триста и тринадесети), в квартал 79 (седемдесет и девети) по плана на гр.Разлог, действащ към 2004г. Същият преустроен и функциониращ като нощен бар „Мартини”. Предмет на проданта са самостоятелно обособени обекта, представляващи сладкарска работилница, разположена на първи надпартерен етаж и склад, за който се подхожда от вътрешния двор. Сградата е масивна с носещ стоманобетонов скелет и оградни и преградни стени от тухлена зидария, хоризонтален стоманобетонов покрив, с положена хидроизолация. Към момента на огледа сградата е завършена и въведена в експлоатация и се ползва по предназначение за търговски и офисни нужди. Сладкарската работилница е ситуирана на първи надпартерен етаж, с подход посредством самостоятелна стълба и към момента на огледа е с променено предназначение и се ползува за нощен бар. За помещението е осигурен авариен изход. Обектът е с изградени инсталациии – електрическа, водопроводна и канализационна. Обекта се състои от търговска зала, офис и санитарни възли с предверие. Изпълнени са довършителни работи – подова настилка – ламинат и теракот; стени – декоративна мазилка и латек, фаянс; таван – окачен. Склад към сладкарска работилница с идентификатор № 61813.759.39.1.30, със застроена площ от 6,97 кв.м., с административен адрес град Разлог, ул. „Христо Ботев» № 1, етаж 1. За склада се подхожда само от вътрешния двор на сградата, по отвора за стълбищната клетка за нощния бар и е с мазилка по стени, мозайка по под и дървена врата. Обектите се намират в идеалния център на гр.Разлог, в сградата на, ул. Христо Ботев № 1, в близост до сградата на Община Разлог, офисите на много банки, градската градина, както и до жилищни сгради и частни офиси. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура – електрификация, водопровод и канализация. Достъпът до обекта се извършва по улица с асфалтово покритие, пешеходен тротоар и улично осветление.Приблизителни координати: 41.886243, 23.466920. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.Още Други за продажба в РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ- 70408.00лв.
Други РАЗЛОГ- 37369.35лв.
Други РАЗЛОГ- 87750.00лв.
Други РАЗЛОГ- 1754355.76лв.
Други РАЗЛОГ- 43740.00лв.
0.48267102241516