Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Хотел в РАЗЛОГ Фабрика в РАЗЛОГ Търговски имот в РАЗЛОГ Тристаен апартамент в РАЗЛОГ Стая в РАЗЛОГ Склад в РАЗЛОГ Производствен имот в РАЗЛОГ Парцел в РАЗЛОГ Паркомясто в РАЗЛОГ Офис в РАЗЛОГ Многостаен апартамент в РАЗЛОГ Мезонет в РАЗЛОГ Магазин в РАЗЛОГ Къща в РАЗЛОГ Земеделски имот в РАЗЛОГ Земеделска земя в РАЗЛОГ Заведение в РАЗЛОГ Жилищна сграда в РАЗЛОГ Етаж от къща в РАЗЛОГ Едностаен апартамент в РАЗЛОГ Други в РАЗЛОГ Двустаен апартамент в РАЗЛОГ Гараж в РАЗЛОГ Газстанция в РАЗЛОГ Вила в РАЗЛОГ Бензиностанция в РАЗЛОГ Ателие, Таван в РАЗЛОГ Автомивка в РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

 • Начална цена
 • 34400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 1248 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • м. „Шипока”

 • ЧСИ:
 • Георги Цеклеов

 • Телефон:
 • 0747 – 80809; 0 888 - 975 144

 • Email:
 • georgitsekleov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е Поземлен имот с идентификатор 61813.776.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, м. Шипока, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с площ : 1248.00 кв.м. /хиляда двеста четиридесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план : 776.124, при съседи : 61813.25.49, 61813.26.17, 61813.26.135, 61813.31.2, 61813.31.1, 61813.776.225, 61813.776.815, 61813.776.224. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. Имотът се намира извън регулацията на гр. Разлог в м. „Шипока” в непосредствена близост до пътя Разлог – Благоевград. Върху имота има изградени три двуетажни вървени сглобяеми къщички и заведение – ресторант, които не са предмет на настоящата публична продан. Има изградени площадкови мрежи и електрифициране на обекта. Достъпът до имота се осъществява по асфалтирана улица, която е отклонение от главния път – 20 метра. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.Още Други за продажба в РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ- 1754355.76лв.
Други РАЗЛОГ- 43740.00лв.
Други РАЗЛОГ- 34400.00лв.
Други РАЗЛОГ- 0.00лв.
Други РАЗЛОГ- 101803.00лв.
0.04994010925293